Marokko verbiedt sleepnetten

Nieuws

Marokko verbiedt sleepnetten

Vissers die in Marokkaanse wateren sleepnetten blijven gebruiken riskeren voortaan een jaar celstraf of zware boetes. In beslag genomen sleepnetten zullen vernietigd worden, zodat vissers ze niet kunnen doorverkopen aan buitenlandse collega's. Dat staat in een nieuwe en strengere Marokkaanse wet op de visserij.

Marokkaanse vissers die hun sleepnetten afstaan aan de overheid, zullen steun krijgen om te investeren in duurzamere activiteiten. De wet krijgt alvast de steun van het Wereldnatuurfonds, dat zich verzet tegen de “illegale en vernietigende” activiteiten. Volgens een rapport van het Wereldnatuurfonds doden de netten jaarlijks 3.600 dolfijnen en 23.000 walvissen in de Marokkaanse wateren.
Om de duurzame vissers te belonen zal de Marokkaanse overheid Europees geld gebruiken. In maart 2007 sloten de EU en Marokko een nieuwe partnerschapsovereenkomst voor de visserij. Jaarlijks mogen 119 Europese vaartuigen 60.000 ton vis vangen, in ruil krijgt Marokko een financiële compensatie van 144 miljoen euro. Het leeuwendeel van dat bedrag gaat naar maatregelen om kleinschalige vissers te helpen en om duurzame visserijactiviteiten te ondersteunen.
Sleepnetten zijn soms tot 14 kilometer lang en hebben dramatische gevolgen voor visbestanden en koralen omdat ze de oceaanbodem omwoelen.
Milieuorganisaties roepen op tot een moratorium op het gebruik van sleepnetten in internationale wateren. In oktober 2006 begonnen de Verenigde Naties een discussie over een Australisch voorstel voor een tijdelijk moratorium op het gebruik van sleepnetten in de diepzee en voor strengere maatregelen tegen andere bedenkelijke vangstmethoden. De Verenigde Staten en andere landen waar veel zeevis wordt gegeten, stonden achter het initiatief, maar Canada en andere visserijlanden bleven dwars liggen.