Marokko voert strijd tegen vrouwenmishandeling op

Nieuws

Marokko voert strijd tegen vrouwenmishandeling op

Amina Barakat

18 maart 2009

De Marokkaanse overheid voert een grootschalige sensibiliseringscampagne rond geweld tegen vrouwen. In samenwerking met niet-gouvernementele organisaties zijn zelfhulpcentra en een telefoonlijn opgezet. Ook de media besteden meer aandacht aan het probleem.

In de zestien disctricten rond Casablanca, de economische hoofdstad van Marokko, zijn publieke fora georganiseerd om de bevolking te sensibiliseren tegen vrouwenmishandeling. De overheid werkt daarvoor samen met de Unie voor Vrouwenactie, een organisatie die strijdt tegen alle vormen van discriminatie ten opzichte van vrouwen, en met Anaruz, een netwerk van luistercentra waar de vrouwen met hun verhaal terechtkunnen.
De campagne moedigt vrouwen die mishandeld worden aan om hun stilzwijgen te doorbreken. Halima Idrissi, een getrouwde moeder van twee, is blij dat ze dat inmiddels gedaan heeft. “Ik leefde in een nachtmerrie met een gewelddadige man die enkel wist te communiceren via geweld en obscene beledigingen”, vertelt ze. “Godzijdank kon ik daar voor eens en voor altijd wegkomen nadat ik gehoord had van het Annadja luistercentrum. De sociale werkster gaf me raad over welke stappen ik kon nemen.”

Nieuwe wetgeving

Sinds 2006, toen de nieuwe Gezinscode van kracht werd, genieten Marokkaanse vrouwen meer steun en bescherming onder de wet. Vrouwen hebben het recht om een echtscheiding aan te vragen als er sprake is van geweld. Voor 2006 kon het drie tot vier jaar duren voor een echtscheiding rond was, maar sindsdien duurt het niet langer dan zes maanden.
“De nieuwe wetgeving heeft ervoor gezorgd dat slachtoffers sneller van zich laten horen en gerechtigheid vragen”, zegt Fatima Maghnaoui, voorzitster van het luistercentrum in Rabat. “Het is niet langer het voorrecht van de man om een huwelijk te beëindigen.”
Fawzia Badri, een secretaresse bij het Marokaanse ministerie van Cultuur, zegt dat ze dankzij de nieuwe wetgeving is kunnen ontsnappen van haar man. “Ik werd zo erg geslagen dat mijn lichaam een boksbal leek. Zonder de nieuwe wetgeving zou ik mijn nu nog ergens in de donkere hoeken van het gerechtelijk systeem bevinden.”
Toch is de nieuwe wet nog niet zaligmakend. Volgens advocate Saadia Lachgar zijn er nog achterpoortjes. “Vrouwen moeten nog altijd bewijs leveren van het geweld, hoewel het misbruik vaak plaatsvind zonder getuigen. Het woord van de vrouw zou als bewijs moeten kunnen dienen”.
De nieuwe campagne van de overheid werpt vruchten af: de telefoonlijn krijgt meer en meer oproepen te verwerken, en er komt meer samenwerking tussen de verschillende betrokken partijen: de overheid, de luistercentra en vrouwenrechtenbewegingen.