Massa's gas verspild bij affakkelen

Nieuws

Massa's gas verspild bij affakkelen

Massa's gas verspild bij affakkelen
Massa's gas verspild bij affakkelen

Joren Gettemans

05 april 2011

Affakkelen, het verbranden van overtollig aardgas, zorgt wereldwijd voor evenveel uitstoot als 77 miljoen auto's. De cijfers zijn afkomstig van technologie- en elektronicaconcern General Electric (GE), dat op korte termijn een groot potentieel ziet in het aanpakken van die verspilling.  Al dat gas kan op vrij korte termijn omgezet worden in warmte of elektriciteit.

General Electric schat dat een goeie 5 procent van de wereldwijde productie van aardgas verloren gaat in het affakelen. Dat is het equivalent van bijna een derde van de Europese gasconsumptie, goed voor een uitstoot van 400 miljoen ton CO2. In de meeste gevallen is het verbrande gas een bijproduct van de olieproductie. De cijfers staan in het rapport Flare Gas Reduction: Recent Global Trends and Policy Considerations.

Bruikbaar gas

Toch kan die enorme verspilling vermeden worden, zegt GE. Afhankelijk van de regio waar de installatie zich bevindt, kan het gas gebruikt worden om energie op te wekken, kan het terug in de grond gepompt worden om te helpen bij oliewinning of kan het via pijpleidingen vervoerd worden naar plaatsen waar het bruikbaar is. Zo kan vermeden worden dat bijna 20 miljard dollar (14 miljard euro) aan gas verloren gaat.

Dat is lang geen toekomstmuziek, zegt GE, want de technologie is inmiddels voorhanden om het overbodige gas nuttig te gebruiken. “Als er wereldwijd meer aandacht en samenwerking komt, inclusief partnerships, degelijk beleid en innovatieve technologieën, dan kan affakkelen op grote schaal over amper vijf jaar tijd zo goed als geëlimineerd worden”, zegt Farina.

Ontwikkelingslanden

Een van de landen met het grootste potentieel is Rusland, waar jaarlijks 50 miljard kubieke meter gas wordt verspild. Als de helft van dat gas wordt opgevangen, kan dat 2 miljard dollar (1,4 miljard euro) opleveren. Ook ontwikkelingslanden kunnen een goede zaak doen. Nigeria bijvoorbeeld heeft de hoeveelheid die afgefakkeld wordt, in tien jaar tijd al verminderd met 28 procent. Maar de olie-industrie verspilt nog steeds 15 miljard kubieke meter per jaar, in een land waar bijna de helft van de bevolking het zonder elektriciteit moet stellen. Ook landen als Angola, Gabon, Congo en Kameroen laten samen jaarlijks zo’n 10 miljard kubieke meter door de vingers glippen.

Om wereldwijd het tij te keren, ijvert GE voor duidelijke engagementen van lokale en regionale overheden. Er moet ook meer samenwerking komen tussen de overheid en de industrie, en tot slot moeten ook de banken over de brug komen met het kapitaal en de garanties om de nodige investeringen mogelijk te maken.