Mazelenepidemie Congo dreigt te verergeren door COVID-19

Nieuws

Vaccinaties komen in het gedrang

Mazelenepidemie Congo dreigt te verergeren door COVID-19

Mazelenepidemie Congo dreigt te verergeren door COVID-19
Mazelenepidemie Congo dreigt te verergeren door COVID-19

IPS

21 april 2020

In de Democratische Republiek Congo (DRC) woedt een mazelenepidemie, die veel slachtoffers maakt onder de kinderen. De isolatiepolitiek ter bestrijding van het coronavirus brengt de vaccinaties tegen de mazelen in het gedrang.

Een kind wacht op een inenting tegen de mazelen, in een ziekenboeg in het district Nsele in de Democratische Republiek Congo.

© Patrick Brown/Unicef

Het gezondheidssysteem van de Democratische Republiek Congo heeft volgens een recent rapport van Unicef dringend steun nodig om de heersende epidemieën van mazelen en cholera te bestrijden, en tegen de bijkomende dreiging van COVID-19.

Het coronavirus dreigt nu de inentingsschema’s te verstoren, door de verplichte isolatie die al in delen van Kinshasa ingevoerd is en ook in andere provincies overwogen wordt.

Ebola

Eind maart 2020 gaf Unicef al aan dat de medische strijd om de ebola-uitbraak af te wenden geleid heeft tot minder aandacht en minder middelen voor de gewone gezondheidszorg.

In 2019 heeft de grootste mazelenepidemie ooit meer dan 5300 kinderen onder de 5 jaar gedood in Congo.

De laatste weken stijgen ook de gevallen van COVID-19, wat het land voor enorme uitdagingen stelt. Het land wordt als een van de kwetsbaarste van Afrika beschouwd.

Geen drinkbaar water

Volgens Unicef ontbreekt het de Congolese gezondheidscentra aan uitrusting, opgeleid personeel en middelen. Veel gezondheidsposten beschikken niet over drinkbaar water noch over riolering.

In 2019 heeft de grootste mazelenepidemie ooit meer dan 5300 kinderen onder de 5 jaar gedood in Congo

De vaccinatiegraad, die al laag was, is sterk gedaald in bepaalde provincies. Het rapport meldt dat naar schatting 3,3 miljoen kinderen geen toegang hebben tot de basisbehoeftes op gezondheidsvlak.

De meest kwetsbare kinderen wonen in drie provincies in Oost-Congo, dat al getroffen is door gewapende conflicten en door de ebola-epidemie. Brutale aanvallen door milities, ook op gezondheidscentra, hebben ertoe geleid dat bijna één miljoen mensen uit hun huizen zijn gevlucht in 2019.

Zwaarste mazelenepidemie

Het aantal gevallen van mazelen is sedert de uitbraak in 2018 sterk stijgende, en trof al 332.000 kinderen, de zwaarste mazelenepidemie in de geschiedenis van DR Congo. Onder de meer dan 6200 overlijdens in 2019 waren zo’n 85 procent kinderen onder de 5 jaar.

In een nota stelt Edouard Beigbeder, de vertegenwoordiger van Unicef in DR Congo, dat het van levensbelang is om de medische basisvoorzieningen te verbeteren in het land.

‘Als de medische posten niet de middelen krijgen om essentiële diensten te leveren zoals vaccinatie, voeding en andere diensten van levensbelang, ook in de verafgelegen regio’s, dreigen kinderen te sterven aan ziektes die perfect te voorkomen zijn.’

Verscheurende keuze

In het rapport vraagt Unicef de regering een groter budget uit te trekken voor zwangere vrouwen, pasgeborenen en jonge kinderen, en prioriteit te geven aan een hogere vaccinatiegraad.

Terwijl COVID-19 bezig is aan zijn opmars, dreigen 117 miljoen kinderen in 37 landen niet ingeënt te worden tegen de mazelen met een levensreddend vaccin

Vandaag staan de leiders van veel landen bovendien voor een verscheurende keuze: verder inenten, met een risico op verdere verspreiding van COVID-19, of de inenting uitstellen, met meer jonge kinderen die sterven aan de mazelen.

117 miljoen kinderen

Terwijl COVID-19 bezig is aan zijn opmars, dreigen 117 miljoen kinderen in 37 landen niet ingeënt te worden tegen de mazelen met een levensreddend vaccin. In 24 landen zijn de vaccinatiecampagnes al uitgesteld en naar alle verwachting zullen nog meer landen voor uitstel kiezen.

Unicef roept op om tijdens de COVID-19-pandemie de eerstelijnszorg die de nieuwe bedreiging bekampt, te ondersteunen, maar noemt het even belangrijk om de vaccinaties verder te zetten.

WHO-richtlijnen

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) raadt aan tijdens de coronacrisis de inentingscampagnes uit te stellen in landen die momenteel niet getroffen zijn door ziektes die voorkomen kunnen worden door vaccinatie.

De regering van elk land dat wel met epidemieën kampt, zal een grondige analyse moeten maken van de risico’s en de voordelen, vooraleer de geplande vaccinaties uit te stellen.

In geval van een tijdelijke stopzetting vraagt Unicef om niet-gevaccineerde kinderen nauwgezet op te volgen, en de meest kwetsbare bevolkingsgroepen direct weer in te enten zodra de vaccinaties hernomen worden. ‘We zijn ons bewust van de enorme druk op de gezondheidszorg en de eerstelijnszorg zolang COVID-19 woedt, en ook daarna, maar de strijd tegen ziektes die voorkomen kunnen worden met een vaccin, zoals de mazelen, zijn essentieel.’

Weer in opmars

Een hoog risico op infectie met COVID-19 kan gemeenschappen nopen tot een uitstel van inentingscampagnes, maar mag niet tot afstel leiden, stelt ook het Measles&Rubella Initiative (M&RI). Op alle niveaus moeten inspanningen worden geleverd om de lacunes in de vaccinatieschema’s aan te pakken, en kwetsbare kinderen in kwetsbare bevolkingsgroepen zo snel mogelijk terug in te enten.

Deze overlijdens kunnen perfect voorkomen worden

Hoewel er al vijftig jaar een efficiënt vaccin bestaat tegen de mazelen, is de ziekte weer in opmars sinds enkele jaren, met vooral  kinderen en baby’s als slachtoffer. Deze overlijdens kunnen perfect voorkomen worden.

Het is dus in een gevaarlijke context dat 24 landen een beslissing hebben genomen om hun vaccinatiecampagnes uit te stellen tijdens de COVID-19-pandemie. Ook de geplande vaccinatiecampagnes in dertien andere landen later dit jaar zullen waarschijnlijk niet kunnen gebeuren.

In totaal zullen meer dan 117 miljoen kinderen in 37 landen tijdelijk niet gevaccineerd worden. Een groot deel onder hen leeft in gebieden getroffen door de mazelen. Dit hoge aantal houdt dan nog geen rekening met de zuigelingen die dreigen niet ingeënt te worden, terwijl juist baby’s tot één jaar extra kwetsbaar zijn voor de mazelen en dreigen te overlijden door complicaties.