McCain wil gezondheidszorg veteranen privatiseren

Nieuws

McCain wil gezondheidszorg veteranen privatiseren

Aaron Glantz

22 augustus 2008

De Republikeinse presidentskandidaat John McCain wil de gezondheidszorg voor oorlogsveteranen hervormen. Veteranen met medische problemen die niet zijn veroorzaakt door gevechtshandelingen, zouden zich in particuliere, commerciële ziekenhuizen moeten laten behandelen.

“We moeten de druk op het ministerie voor Veteranenzaken (VA) verlichten en de taak van dagelijkse gezondheidszorg anders organiseren”, zei McCain tijdens een campagnebijeenkomst. “Voor een routinebehandeling moet je overal terecht kunnen. Op die manier kunnen wij bij Veteranenzaken al onze aandacht, zorg en liefde richten op de slachtoffers met echte oorlogsverwondingen.”
De presidentskandidaat maakt zich sterk dat een “VA-kaart”, die veteranen recht geeft op een behandeling bij privéartsen, een oplossing kan vormen voor de lange wachttijden bij de overheidsinstellingen.
Het voorstel stuit op felle tegenstand, omdat gevreesd wordt dat de privésector niet dezelfde kwaliteit zal bieden als de overheidsdienst. Een recent onderzoek van de denktank RAND Corporation concludeerde dat “VA-patiënten meer kans hebben op een goede behandeling in overheidsinstellingen” en “systematisch een betere zorg kregen, waaronder onderzoek, diagnose, behandeling en nazorg” dan in andere instellingen.
Bijna alle veteranenorganisaties zijn dan ook gekant tegen het plan van McCain. De organisatie Veterans of Foreign Wars vreest dat de VA-kaart “het hele systeem op termijn zal ondermijnen”.
Veteranen tegen McCain
De plannen van McCain maken hem niet populair bij militairen en veteranen. Volgens het Centre for Responsive Politics kreeg zijn Democratische tegenstander Barack Obama bijna zes keer zoveel financiële steun van militairen die op het moment van hun gift in het buitenland dienden. Dat is merkwaardig, want McCain is een voormalig marineofficier, krijgsgevangene en Vietnamveteraan.
Volgens Paul Sullivan, veteraan van de Golfoorlog en directeur van de organisatie Veterans for Common Sense, is voor McCain de ideologie van de vrije markt belangrijker dan de zorg voor oorlogsveteranen. “Ideologen als John McCain en George Bush haten eigenlijk dat de VA bestaat”, zegt hij. “Ze kunnen niet hebben dat een overheidsdienst een betere zorg kan bieden tegen een lagere kost dan de privésector.”
Het ministerie voor Veteranenzaken heeft volgens Sullivan een probleem omdat de regering-Bush heeft nagelaten meer dokters en revalidatiespecialisten aan te nemen toen ze besliste om Irak binnen te vallen. “Als de regering dat wel gedaan had, zou de VA een schoolvoorbeeld zijn van hoe de overheid goed werk kan leveren. Maar dat is het laatste wat Bush en McCain willen.”
De veteranen maken zich ook zorgen over de vage definitie van de term “oorlogswond” die McCain gebruikt. “Als ik met een Humvee rijd in Irak, er gaat een bom af en ik raak van de weg af, en na het ongeluk heb ik een prothese nodig, is dat dan een oorlogswond volgens senator McCain?”, vraagt kolonel-op-rust Richard Klass, voorzitter van de veteranenorganisatie VETPAC.
Het officiële beleid van het Pentagon bestempelt zo’n incident momenteel niet als een “oorlogswond”. Technisch gesproken wordt enkel over een oorlogswond gesproken als soldaten direct geraakt worden door vijandelijk vuur.
Ontmanteling
De veteranen zijn ook McCains verleden als senator niet vergeten. De laatste jaren stemde hij op verschillende momenten tegen meer middelen voor de gezondheidszorg voor veteranen. In 2005 en 2006 stemde McCain tegen een uitbreiding van de geestelijke gezondheidszorg en aanpassingsprogramma’s voor soldaten uit Irak en Afghanistan. Hij ging ook in tegen een voorstel van de Democratische senator Debbie Stabenow, dat de gezondheidszorg voor veteranen eenzelfde status zou geven als sociale zekerheid, zodat het niet bij elke budgetbespreking in het gedrang kon komen.
Volgens de organisatie Iraq and Afghanistan Veterans of America (IAVA) heeft McCain in amper 20 procent van de gevallen in het voordeel van veteranen gestemd.
“Als McCain werk zou maken van degelijke middelen voor gezondheidszorg van veteranen, dan zou er helemaal geen sprake hoeven zijn van zo’n VA-kaart”, vindt Larry Scott van de website VAWatchdog.org. “Het voorstel van McCain om de privésector erbij te betrekken negeert het probleem. Hij erkent daarmee dat hij niet voor geen degelijke financiering wil zorgen waarmee de VA voor alle veteranen kan zorgen zoals het hoort.”
Ook hij denkt dat de invoering van de kaart de VA fundamenteel onderuit zou halen. “Voor elke veteraan die zo’n kaart krijgt, zou er één minder zijn die gebruik maakt van de VA”, schrijft hij. “In een korte tijdspanne zou dat leiden tot een kleiner budget voor de instelling, en uiteindelijk tot de ontmanteling van het beste gezondheidssysteem in het land.”