MDG's in de kijker op VN-verjaardag

Nieuws

MDG's in de kijker op VN-verjaardag

Johan Denis

24 oktober 2008

Exact 63 jaar geleden is de VN in het leven geroepen, in de nadagen van de tweede wereldoorlog. Sindsdien is 24 oktober de dag van de VN. De Nationale Loterij maakt van de gelegenheid gebruik om een miljoen euro te geven aan projecten die de verwezenlijking van de millenniumdoelstellingen (MDG’s) mee helpt waarmaken.

Op 24 oktober 1945 stond de wereld aan het begin van een nieuw tijdperk. De destructieve politiek van sterk op nationalisme terende landen had gefaald en de wereld ging op zoek naar nieuwe structuren om de wereldpolitiek te ordenen.
Momenteel staan we weer op een keerpunt, met een poging de wereldwijde crisis aan te pakken. Maar minder gefortuneerde landen zitten nog steeds met andere zorgen. Daarom zijn in 2000 acht doelstellingen geformuleerd om van de wereld tegen 2015 een betere plek te maken. Tot deze doelstellingen horen het uitbannen van extreme armoede en honger, het toegankelijk maken van basisonderwijs en strijd tegen hiv-aids, malaria en andere ziekten.

‘Social warming’

Antonio Vigilante, directeur van het VN Ontwikkelingsprogramma (UNDP) in Brussel, meent dat de financiële crisis de ontwikkeling wezenlijk zal beïnvloeden. Want, weet hij, een land zal niet snoeien in zijn militaire uitgaven om te besparen, maar wel in sociale programma’s. “Crisissen zijn fenomenale verdelers van ongelijkheid,” stelt hij, doelend op zowel ongelijkheid binnen landen als ongelijkheid tussen landen. “En als de crisis weg is, blijft de ongelijkheid. Ze neemt niet af tot het niveau van voor de crisis.”
De financiële crisis heeft tot gevolg dat de economie vertraagt. Daar hangt - door een dalende vraag - een daling van de grondstofprijzen mee samen, die de producerende landen extra kan raken. Vigilante schetst een beeld waarbij vele banen verloren gaan (tot 20 miljoen wereldwijd), wat ook een effect heeft op de vele miljoenen migranten die miljarden euro’s naar hun land van herkomst sturen. Die geldstroom zal afnemen en de armste landen eens te meer raken.
Zowel wat betreft de mondiale opwarming, de financiële crisis als de voedselcrisis zijn de armere landen niet de schuldigen, wel degenen die het gelag betalen. Vigilante heeft sympathie voor die landen, want het kan toch niet dat ze blijven zeggen: “Jullie vervuilen, wij betalen. Jullie gaan failliet, wij betalen. Jullie speculeren [met voedsel], wij betalen.” Anderhalf miljard mensen lijden. Hij spreekt dan ook in analogie met de ‘global warming’ van een ‘social warming’ die dringend aangepakt moet worden.

De actie van 1.000.000

Vanmiddag heeft de Nationale Loterij een actie op gang getrokken voor vzw’s en cvba’s die zich inzetten om de MDG’s mee te helpen realiseren. Tot 24 november hebben ze tijd om een project in te dienen via de website om mee te dingen naar een deel van een miljoen euro die de Nationale Loterij voor de actie uittrekt.
Vicepremier Didier Reynders kwam de actie mee steunen. Hij beklemtoonde dat ook in onzekere tijden voor spaarders en beleggers de noden in andere delen van de wereld veel nijpender zijn, vooral in Afrika. De vierkoppige jury wordt voorgezeten door zanger Salvatore Adamo. De drie overige juryleden zijn neurochirurg Jacques Brotchi, ex-Miss België Ann Van Elsen en dokter Luc Beaucourt van het UZ Antwerpen.
Vorig jaar liep een soortgelijk initiatief. Hiervoor liepen 81 aanvragen binnen, twintig projecten werden weerhouden. Negen hiervan hadden als doelstelling de leefomstandigheden in Afrika te verbeteren. Maar ook projecten die de situatie in Haïti, Cuba of Guatemala wilden verbeteren werden uitgekozen door de toenmalige jury onder het voorzitterschap van VN ambassadrice Goedele Liekens.
Het reglement, de voorstelling van de jury en getuigenissen van organisaties die in 2007 gesubsidieerd werden vind je op  www.millenniumdoelstellingen.be.