De weg naar een mondiaal pact over biodiversiteit

Meer dan honderd landen beloven natuur te beschermen

Quang Nguyen vinh / Pixabay

Op een VN-conferentie over biodiversiteit hebben meer dan honderd landen afgesproken om de strijd tegen het grote verlies van dier- en plantensoorten centraal te stellen in hun besluitvorming. Natuurorganisaties zijn maar matig enthousiast.

Tijdens een eerste fase van de Biodiversiteitsconferentie van de Verenigde Naties (COP15) zijn de deelnemende landen het eens geraakt dat tegen het einde van dit decennium 30 procent van alle natuur op het land en in de oceanen beschermd moet worden. Zo willen ze het uitsterven van plant- en diersoorten tegengaan.

De zogenaamde Kunming-verklaring zet overheden ertoe aan om biodiversiteitsbescherming standaard op te nemen in hun besluitvorming en onderstreept het belang van natuurbehoud voor de volksgezondheid.

Plant- en diersoorten verdwijnen momenteel aan een verschroeiend tempo.

Plant- en diersoorten verdwijnen momenteel aan een verschroeiend tempo, het hoogste in tien miljoen jaar. Volgens het laatste IPBES-rapport over biodiversiteit worden een miljoen soorten met uitsterven bedreigd, en zijn menselijke activiteiten de oorzaak.

Net als Klimaatakkoord van Parijs

De verklaring is niet juridisch bindend, het is eerder een soort intentieverklaring om momentum te creëren voor een volgende fase in de onderhandelingen. Die is voorzien in april en mei 2022 , tijdens een conferentie in de Chinese stad Kunming.

Naar verwachting zullen ongeveer 195 landen het dan eens raken over een nieuw mondiaal pact om de planten, dieren en ecosystemen van onze planeet te beschermen. Waarnemers vergelijken dat pact qua schaal en ambitie met het Klimaatakkoord van Parijs. De biodiversiteitstop in Kunming werd al drie keer uitgesteld vanwege de pandemie, deze week vindt dus een eerste zitting voornamelijk online plaats.

‘Deze verklaring toont aan dat er politieke wil is bij alle partijen om tot een sterk verdrag te komen.’

‘De goedkeuring van de verklaring zal een impuls geven aan een nieuw wereldwijd biodiversiteitspact’, zegt de Chinese minister van Milieu Huang Runqiu, die de meeting voorzat. ‘Deze verklaring toont aan dat er politieke wil is bij alle partijen om tot een sterk verdrag te komen.’

Concreet plan nodig

Het Wereldnatuurfonds (WWF) verwelkomt de verklaring, maar vindt dat er meer ambitie en een concreet actieplan nodig is om de tendens van soortensterfte en natuurverlies om te draaien tegen 2030.

‘Het is van groot belang dat de verklaring erkent dat het doel van het biodiversiteitspact moet zijn om de natuur tegen 2030 op een pad naar herstel te brengen, maar de doeltreffendheid ervan zal afhangen van de manier waarop het in actie vertaald wordt’, vindt Lin-Li, Directeur Globaal Beleid bij WWF.

‘In mei in Kunming moet deze verklaring worden omgezet in een actieplan voor de natuur dat niet alleen land, zoet water en zeeën beschermt, maar ook ons niet-duurzame landbouwsysteem fundamenteel aanpakt, op de natuur gebaseerde oplossingen omarmt, voor adequate financiering zorgt en robuust wordt uitgevoerd.’

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 2831   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift