'Meer geld voor veilig drinkwater'

Nieuws

'Meer geld voor veilig drinkwater'

06 juni 2007

Open VLD wil extra middelen vrijmaken om veilig drinkwater in Afrika te kunnen garanderen. Tegen 2010 zegt de partij hiermee 20 miljoen mensen aan veilig water te kunnen helpen. Daarna zouden jaarlijks 10 miljoen mensen extra toegang kunnen krijgen tot veilig drinkwater.

In de periode 2008-2010 wil Open VLD 1 miljard euro vrijmaken voor veiliger drinkwater, vanaf 2010 moet dat jaarlijks meer dan een half miljard euro zijn.
11.11.11 reageert echter sceptisch op het voorstel, ondermeer omdat de regering er de voorbije jaren niet in geslaagd is meer geld vrij te maken voor ontwikkelingshulp. De Belgische ontwikkelingshulp geeft nog geen 0,7 procent van het Bruto Binnenlands Product uit.
In de begrotingsopmaak voor 2007 staat dat de middelen voor ontwikkelingssamenwerking vanaf 2008 met 5 procent zullen groeien. Aan dat ritme kan de Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking (DGOS) in 2010 over 1,1 miljard euro beschikken, terwijl de totale uitgaven naar 2,5 miljard euro moeten als België zijn internationaal engagement wil waarmaken om tegen dan het equivalent van 0,7 procent van het Bruto Binnenlands Product aan ontwikkelingshulp te geven.
Onder het motto “Maak de kassen van het leger wat leger” wil het kartel sp.a-spirit het Belgische defensiebudget 900 miljoen euro lichter maken om tegen 2010 de 0,7-norm voor ontwikkelingssamenwerking te halen.

Millenniumdoelstellingen

Veilig drinkwater is een van de acht millenniumdoelstellingen waarvan de lidstaten van de Verenigde Naties beloofd hebben om tegen 2015 forse vooruitgang te boeken. De Verenigde Naties willen concreet het aantal mensen dat geen toegang heeft tot drinkwater en adequaat sanitair halveren tegen 2015. Het aantal mensen met toegang tot drinkwater steeg tussen 1990 en 2004 van 78 tot 83 procent en van 49 tot 59 procent voor toegang tot sanitair. Vooral in Afrika zijn stadsbewoners beter af dan mensen op het platteland.