Meer jonge mensen dan ooit op aarde

Nieuws

Meer jonge mensen dan ooit op aarde

Meer jonge mensen dan ooit op aarde
Meer jonge mensen dan ooit op aarde

IPS

10 juli 2014

De huidige generatie jongeren is met 1,8 miljard wereldwijd de grootste ooit, melden de Verenigde Naties (VN). De meesten wonen in ontwikkelingslanden. Naar aanleiding van de Wereldbevolkingsdag op 11 juli pleiten de VN voor meer investeringen in de toekomst van jongeren.

Met de slogan “investeren in de jeugd heeft zin voor het heden en de toekomst” vraagt het VN-Bevolkingsfonds (UNFPA) dringend meer middelen voor jongeren. Ze zijn nog te vaak het slachtoffer van armoede, ongelijkheid en mensenrechtenschendingen, zegt UNFPA.

Generatiearmoede

Een jong continent in volle ontwikkeling is Latijns-Amerika. Volgens gegevens van de Economische Commissie voor Latijns-Amerika en de Caraïben van de VN (Cepal) is één op de vier Latijns-Amerikanen tussen 15 en 29 jaar oud.

Maar die jeugdige generatie blijft niet jong, waarschuwt Martín Hopenhayn, directeur van de Afdeling Sociale Ontwikkeling van Cepal. “Daarom is het zeer belangrijk om nu te investeren in de jeugd. Binnen twintig jaar moet de jongere bevolking veel productiever zijn”, stelt de expert.

De bevolking tussen 0 en 15 jaar nam sterk af in de hele regio, waardoor er over twintig jaar een vergrijzing van de samenleving dreigt.

Armoede wordt in Latijns-Amerika nog te vaak van de ene generatie naar de andere doorgegeven via jongeren, zegt Hopenhayn. Daarom is het volgens hem cruciaal om de dynamiek tussen het onderwijs van vandaag en de werkgelegenheid van morgen te verbeteren.

“We moeten de kloof dichten tussen de onderwijsresultaten van arme en rijke jongeren”, zegt hij, door gerichte investeringen in het onderwijs van de armere bevolkingslagen. “Secundair onderwijs is vandaag een minimumvereiste voor jonge mensen om toegang te krijgen tot de arbeidsmarkt, een hoger niveau van welvaart te bereiken en armoede te overwinnen”.

Beperkte budgetten

In Latijns-Amerika zijn de budgetten voor jongeren relatief beperkt, in vergelijking met de publieke en privé-investeringen in het hoger onderwijs in Zuidoost-Aziatische groeilanden of Europese landen.

Volgens een studie van Cepal en UNFPA uit 2012 leeft een derde van alle jongeren in Latijns-Amerika en de Caraïben in armoede, wat een schending betekent van hun rechten die opgenomen zijn in internationale instrumenten.

Van alle jongeren tussen 20 en 24 jaar binnen de armste 20 procent van de bevolking, voltooide slechts 28 procent het secundair onderwijs. Bij de rijkste 20 procent behaalde 80 procent een diploma secundair onderwijs.