"Meer jongeren in gevangenis werkt niet"

Nieuws

"Meer jongeren in gevangenis werkt niet"

Jillian Kestler-D'Amours

13 februari 2012

De Canadese Senaat bespreekt een nieuwe wet die misdadigers harder aanpakt. Kinderrechtenorganisaties vrezen dat de rechten van minderjarigen in het gedrang komen. Juristen vinden dat de nadruk te veel op bestraffing ligt.

De Wet voor Veilige Straten en Gemeenschappen (Safe Streets and Communities Act), die in december al groen licht kreeg in het Huis van Afgevaardigden, is een bundeling van negen aparte wetten, gaande van migranten die Canada binnenkomen tot georganiseerde misdaad en seksueel misbruik van kinderen.

Volgens Kathy Vandergrift, voorzitter van de Canadese Coalitie voor Kinderrechten (CCRC), gaan sommige onderdelen in tegen de VN-Conventie voor Kinderrechten. Zo moet de staat de privacy van jonge overtreders respecteren en voor alles voorrang geven aan het welzijn van kinderen, zegt ze.

Gefragmenteerde opvangsystemen

“De koers die we volgden voor jongeren, werkte, hij droeg bij tot de openbare veiligheid”, zegt Vandergrift. “Er is geen bewijs dat meer jongeren in de gevangenis, voor kleinere misdaden, voor langere periodes, werkt. Te veel jongeren vallen door de mazen van het net in de gefragmenteerde opvangsystemen in de verschillende provincies. Daar aandacht aan besteden zou volgens ons een betere investering en een veel betere bijdrage tot de openbare veiligheid zijn.”

Vandergrift vraagt dat het luik over jongerenjustitie uit de wet wordt gehaald en apart wordt behandeld omdat jongeren- en volwassenenjustitie twee verschillende zaken zijn. “Een globale wet die volwassenenjustitie behandelt, is niet de geschikte plaats om het over jongerenjustitie te hebben.”

Harde aanpak

Een harde aanpak van de misdaad was een van de belangrijkste verkiezingsbeloften van de Conservatieve Partij van eerste minister Stephen Harper. Nochtans heeft Statistics Canada, de nationale cijferdienst, onlangs vastgesteld dat 2010 het laagste misdaadcijfer sinds 1973 kende.

Officiële cijfers over de kostprijs van de nieuwe wet zijn er nog niet maar volgens een studie zou een volledige uitvoering 19 miljard Canadese dollar (14 miljard euro) gaan kosten. Verscheidene provincies gaven al aan dat ze de wet niet gaan financieren.

De regering van Québec is het bovendien niet eens met de grote nadruk op celstraffen. “Een efficiënte en duurzame strijd tegen criminaliteit kan niet beperkt worden tot het opsluiten van overtreders”, zegt Jean- Marc Fournier, justitieminister in Québec. 
Reclassering genegeerd

De Canadese Balievereniging (CBA), die 37.000 advocaten, notarissen en hoogleraren en  studenten rechten vertegenwoordigt, is eveneens bezorgd omdat de wet reclassering totaal negeert.

“De bezorgdheid van de CBA is dat de wet het strafrechtsysteem dramatisch zal veranderen en het meer bestraffend zal maken”, zegt woordvoerder Daniel MacRury. “Het houdt er geen rekening mee dat mensen die opgesloten zijn op een bepaald moment vrij komen en in een degelijk re-integratie voorzien moet zijn met het oog op de veiligheid van de gemeenschap.”
De nieuwe wet is ook niet op een transparante manier tot stand gekomen, zegt
MacRury. “Het gaat om negen stukken belangrijke wetgeving. Dit gaat het strafrecht- en strafuitvoeringssysteem grondig veranderen. Een groot deel van de wet is niet bestudeerd, niet op deugdelijkheid onderzocht. De Canadezen moeten goed kunnen begrijpen wat hier de gevolgen van zijn.”