Meer kleuterscholen, minder ongelijkheid in Bangladesh

Nieuws

Meer kleuterscholen, minder ongelijkheid in Bangladesh

Meer kleuterscholen, minder ongelijkheid in Bangladesh
Meer kleuterscholen, minder ongelijkheid in Bangladesh

Naimul Haq (IPS)

05 februari 2015

Duizenden nieuwe kleuterscholen in Bangladesh hebben de kans dat kinderen er hun school afronden bijna verdubbeld in amper twee decennia.

Elke ochtend wandelen Shanta (4) en haar moeder naar de kleuterschool in het Bengalese dorpje Mohonpur, 140 km van hoofdstad Dhaka. Shanta vindt het fijn op school. De jonge kleuterjuf neemt haar taak ter harte. Ze vertelt de kinderen verhalen, leest hen gedichten voor en werkt aan sociale en motorische vaardigheden via teken- en schilderopdrachtjes.

Shanta’s moeder, Mosammet Laily Begum is huisvrouw. Haar echtgenoot rijdt reizigers en pakketten rond met een riksja en verdient daar ongeveer 88 euro per maand mee. Ze kweken groenten in de tuin om hun inkomen verder aan te vullen voor zichzelf en hun drie kinderen.

Focus op kleuteronderwijs

Onderwijs voor de jongste kinderen is nog steeds een luxe op het platteland van Bangladesh. Op een ander moment en op een andere plaats hadden de ouders van Shanta het zich wellicht niet kunnen veroorloven.

De lessen op het kleuterschooltje in hun dorp zijn echter gratis. De Bengalese ontwikkelingsorganisatie BRAC richtte het hier in. Deze ngo focust vooral op kleuteronderwijs voor kinderen tussen drie en vijf jaar oud.

Ook Laily’s twee andere kinderen gingen hier naar school en leerden er onder meer het alfabet in Engels en in Bengaals. Deze stevige basis komt hen goed van pas nu ze op de lagere school zitten.

Basis voor goede resultaten

Ongeveer 45 miljoen Bengalezen moeten het stellen met minder dan 1,25 dollar per dag.

Laily beseft dat haar kinderen evengoed uit de boot hadden kunnen vallen. Ongeveer 45 miljoen Bengalezen moeten het stellen met minder dan 1,25 dollar per dag. Tot 2012 voorzag de regering niet in opties voor mensen die geen privaat kleuteronderwijs konden betalen.

Dit maakte de ongelijkheid lange tijd alleen maar erger: kinderen die het zich konden veroorloven om kleuteronderwijs te volgen, hadden een veel betere basis om later goede studieresultaten te behalen.

Vooral de kansarme jongeren die geen vooropleiding hebben gehad, lopen het risico later werkloos te worden. Van de Bengalese bevolking van 156 miljoen mensen, zit 4,5 procent zonder werk.

Afstudeerpercentage

Sinds BRAC in 1997 zijn eerste schooltje opende, volgden nog 12.450 kleuterscholen over het hele land. Ze ontvangen jaarlijks 360.000 kleuters.

Bangladesh heeft de laatste twee decennia enorme vooruitgang geboekt op het vlak van de verbetering van het onderwijs. Sinds 1990 zijn de inschrijvingen gestegen van 72 naar 97 procent. Het afstudeerpercentage klom van 40 naar 79 procent. Dit succes wordt licht overschaduwd door de hiaten die nog bestaan op het platteland en onder inheemse bevolkingsgroepen.

Volgens Johannes Zutt, directeur van de Wereldbank in Bangladesh, werkt de overheid aan een plan om ook de kinderen in achtergestelde gebieden en sloppenwijken, werkende kinderen en gehandicapte jongeren te bereiken.