Meer rechten voor Colombiaanse homoseksuelen

Nieuws

Meer rechten voor Colombiaanse homoseksuelen

Meer rechten voor Colombiaanse homoseksuelen
Meer rechten voor Colombiaanse homoseksuelen

Sofie Coen

17 april 2013

Het Congres van Colombia debatteert vandaag, 17 april, voor de tweede keer over het wetsvoorstel dat het homohuwelijk moet goedkeuren. Daarmee lijkt Colombia, als derde land in Latijns-Amerika, het pad voor gelijke rechten voor homoseksuelen te effenen.

Naar aanleiding van het  tweede van vier debatten palmden een aantal organisaties, die voorstander zijn, het plein voor het Grondwettelijk Hof in hoofdstad Bogotá in. Enkele verontwaardigde homoseksuele koppels gaven elkaar tijdens de protestactie het symbolische ja-woord. Ondanks de vele pro-stemmen ziet het ernaar uit dat de tegenkanting vanuit conservatieve christelijke hoek groter is. Raadslid Marco Fidel Ramírez zegt flagrant “neen”. Vastberaden zegt hij: ‘de wet zou de vrijheid van de burgers die nog in moraliteit, principes en traditionele waarden geloven,  aanranden.’

Coördinatrice van “Groep van Lesbische Mama’s in Bogotá”, Elisbeth Castillo gelooft niet in de veel gehoorde bewering dat de Colombianen het huwelijk van dezelfde sekse niet willen. ‘Wat de hevige discussies van de voorbije maanden aangetoond hebben, is dat de tegenstanders met weinig zijn, maar te veel weerklank hebben. We krijgen gelukkig wel veel steun vanuit de samenleving.’  De goedkeuring van de wet zou koppels van hetzelfde geslacht dezelfde kansen geven als heteroseksuelen op vlak van adoptie en sociale zekerheid.

Het hooggerechtshof beval dat als het wetsvoorstel niet klaar is tegen 20 juni aanstaande, koppels van hetzelfde geslacht zich mogen wenden tot een notaris of een rechter om hun band contractueel vast te leggen.  Hoe dat contract er echter moet uitzien, is niet duidelijk. Zowel rechters als notarissen kunnen zulke contracten vastleggen en die zullen zo veel mogelijk lijken op een echt huwelijkscontract. Maar activisten vanuit de Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender community, (LGBTI)  zullen  pas tevreden zijn eenmaal het homohuwelijk goedgekeurd is.

Rechten voor homoseksuelen in Latijns-Amerika

Tot nu toe keurden twee Latijns-Amerikaanse landen het homohuwelijk goed: Argentinië en een week geleden, Uruguay. In een aantal deelstaten van Mexico en Brazilië is het huwelijk tussen gelijke partners ook goedgekeurd. Maar de meerderheid van de  landen in Latijns-Amerika staat ver achter. Meer zelfs, Guyana is een van de weinige landen wereldwijd die een levenslange gevangenisstraf zet op homoseksualiteit.

Argentinië is het land dat het tolerants staat ten opzichte van homoseksuelen. Ze keurden als eersten  het homohuwelijk goed. Volgens Periodismo Humano is sindsdien het debat op gang gekomen en beweegt er iets op het vlak van unies voor koppels van hetzelfde geslacht. De meeste landen staan nog niet zo ver als Europa, maar het taboe is toch al doorbroken. Chili bijvoorbeeld is een van de meest ontwikkelde, maar tegelijk meest conservatieve landen in Latijns-Amerika. Ondanks de vele beloftes tijdens verkiezingscampagnes, erkennen ze homoseksuele koppels niet. In Bolivië en Venezuela is er ook nog geen erkenning voor koppels van hetzelfde geslacht.