Meer VN-soldaten naar Tsjaad?

Nieuws

Meer VN-soldaten naar Tsjaad?

18 september 2008

Secretaris-generaal van de VN Ban Ki-moon heeft woensdag aan de Veiligheidsraad voorgesteld 6000 manschappen naar Tsjaad te sturen. Deze troepenmacht moet de bestaande EU-missie vervangen (EUFOR). Daarvan loopt het mandaat af in maart 2009.

Sinds vorig jaar zijn zowel de VN als de EU actief in voornamelijk het oosten van Tsjaad, aan de grens met Soedan. De hulpmissie van de VN, MINURCAT, telt 233 soldaten en nog eens 159 ondersteunende personeelsleden. De belangrijkste doelstellingen zijn het trainen van politieagenten en het bewaren van de veiligheid in de vluchtelingenkampen.
De EU vaardigt ongeveer 3400 militairen af. Daar zijn 59 Belgische soldaten bij. De EUFOR-troepen moeten in de eerste plaats het geweld terugdringen.
In maart volgend jaar eindigt het mandaat van de EUFOR-missie. Ban Ki-moon stelt voor 6000 militairen te sturen ter vervanging van de EU-vredesmacht. Zijn pleidooi komt er na een VN-rapport waaruit blijkt dat de situatie in Tsjaad de afgelopen zes maanden aanzienlijk verslechterd is.
Carjackings, gewapende overvallen en misdaden tegen hulpverleners zijn er schering en inslag geworden, aldus VN-rapporteurs. Een substantieel gebrek aan veiligheid belemmert de hulpverleners in hun dagelijkse werking. Ook rekruteren rebellenbewegingen meer en meer kinderen in vluchtelingenkampen.
Ban Ki-moon: “Regionale en lokale spanningen, armoede, zwakke overheidsinstellingen en een slechte infrastructuur maken het moeilijk voor de lokale autoriteiten. Die moeten vreedzame en duurzame mechanismen vinden om de oorzaken en de gevolgen van onveiligheid en geweld aan te pakken.”

(On)veiligheid

Een nieuwe VN-veiligheidsmacht zou de missie van EUFOR in Tsjaad verder zetten. Die missie bestaat onder meer uit het beschermen van burgers in gevaar en de veiligheid in bepaalde regio’s vergroten om zo de aanvoer van humanitaire hulp en het vrije verkeer van humanitair personeel terug op gang te trekken.
Onveiligheid en instabiliteit typeren Tsjaad, volgens een recent rapport van de Verenigde Naties. De overheid moet er het hoofd bieden aan diverse rebellengroeperingen. In augustus waren er hevige gevechten tussen pro-overheidsmilities en het UFDD (Union des Forces pour la Démocratie et le Développement). Een coalitie van rebellengroeperingen probeerde in februari nog een staatsgreep te plegen, zonder veel succes evenwel. 
Tsjaad ligt bovendien al jaren in conflict met buurland Soedan. Het UFDD zou steun krijgen van de Soedanese overheid. Soedan verdenkt Tsjaad er dan weer van rebellengroeperingen te steunen die in Soedan actief zijn.
Een rapport van Oxfam vorige week besloot dat “de situatie er van zorgwekkend naar dodelijk evolueert”. EUROFOR en MINURCAT zouden schromelijk tekort schieten.