Meer werk in schone energie dan in teerzanden in Canada

Nieuws

Meer werk in schone energie dan in teerzanden in Canada

Meer werk in schone energie dan in teerzanden in Canada
Meer werk in schone energie dan in teerzanden in Canada

IPS

03 december 2014

Tussen 2009 en 2013 is de werkgelegenheid in de duurzame energie-sector in Canada met 37 procent gestegen. De sector telt nu meer banen dan de erg vervuilende teerzandindustrie.

Windenergie, zonne-energie, energie uit rivierwater (run-of-river-energy) en biomassa groeiden in Canada met 93 procent sinds 2009. In de afgelopen vijf jaar werd voor 19,3 miljard euro geïnvesteerd in de sector. Inmiddels is die goed voor 23.700 banen, stelt Clean Energy Canada, een Canadese denktank, in een nieuw rapport. De teerzandindustrie biedt werk aan 22.340 mensen.

Investeerders pompten vorig jaar voor 5,2 miljard euro in schone energie in Canada, een stijging van 45 procent ten opzichte van 2012. Van dat bedrag ging 2,9 miljard euro naar windenergie en 2 miljard euro naar zonne-energie. De rest ging naar biomassa en energie uit rivierwater. De Canadese investeringen blijven echter nog ver achter bij die van China, de Verenigde Staten, Japan en andere landen.

Eerlijk speelveld

‘Canada heeft meer dan genoeg hernieuwbare energie om nu en in 2050 aan de energiebehoefte van alle burgers en de industrie te voldoen.’

De auteurs van het rapport wijzen er op dat de sector in Canada nog steeds ‘tegen de stroom inzwemt’ en dat de nationale regering ‘onverschillig staat’ ten opzichte van hernieuwbare energie. Ze pleiten voor een eerlijk speelveld voor duurzame energie. Dat zou onder meer bereikt moeten worden met een gunstig belastingregime, investeringen in infrastructuur voor schone energie en het hangen van een prijskaartje aan CO2-vervuiling.

‘Canada heeft meer dan genoeg hernieuwbare energie om nu en in 2050 aan de energiebehoefte van alle burgers en de industrie te voldoen’, schrijven de auteurs op basis van cijfers van het Trottier Energy Futures Project, dat in 2013 het hernieuwbare energiepotentieel in Canada in kaart bracht.