Meerderheid Belgen wil af van kernwapens

De meerderheid van de Belgen wil de Amerikaanse kernwapens weg uit België. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Antwerpen. De volgende regering moet daar dringend werk van maken, vinden de Belgische vredesbewegingen.

  • © Reuters 'Door zelf aan kernwapens vast te houden, zetten we een rem op nucleaire ontwapening wereldwijd.' © Reuters

Naar aanleiding van de International Day for the Total Elimination of Nuclear Weapons publiceert het Vlaams Vredesinstituut vandaag de resultaten van een opiniepeiling van de Universiteit Antwerpen. 61% van de Belgen is het eens met de stelling dat alle kernwapens op het Belgisch grondgebied moeten worden verwijderd.

De wil van de bevolking

‘De bevoegde ministers bewijzen lippendienst aan nucleaire ontwapening, maar doen geen enkele serieuze inspanning om de Amerikaanse kernwapens uit ons eigen land weg te krijgen.’

Volgens de Belgische vredesbewegingen is hiermee aangetoond dat de Belgen af willen van de Amerikaanse kernwapens in Kleine Brogel. Ze dringen dan ook ook aan op een ‘snelle en onvoorwaardelijke’ verwijdering van de kernwapens uit België.

Roel Stynen van Vredesactie zegt dat de wil van de bevolking genegeerd wordt. ‘De bevoegde ministers bewijzen lippendienst aan nucleaire ontwapening, maar doen geen enkele serieuze inspanning om de Amerikaanse kernwapens uit ons eigen land weg te krijgen. De volgende regering moet aan de VS en de andere NAVO-bondgenoten duidelijk maken dat België van de kernwapens af wil.’

61% van de Belgen is het eens met de stelling dat ‘Alle kernwapens die op Belgisch grondgebied opgeslagen zijn, moeten worden verwijderd’. Een kleine 24% gaat daar niet mee akkoord en 15% spreekt zich niet uit. De cijfers lopen enigszins uiteen tussen Vlaanderen en Wallonië, met meer voorstanders van verwijdering in Vlaanderen dan in Wallonië.

Partijpolitiek

Over alle Vlaamse politieke partijen heen vindt de grootste groep van het electoraat dat alle kernwapens van het Belgische grondgebied moeten verwijderd worden. De verhoudingen lopen van partij tot partij wel uiteen. Politieke voorkeur blijkt een significante verklarende factor voor de houding tegenover het al dan niet verwijderen van de kernwapens te zijn, eerder dan geslacht, opleidingsniveau of leeftijd.

‘Duur, nutteloos en gevaarlijk’

Het Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) berekende dat er momenteel ongeveer 16.350 kernwapens zijn in de wereld. Vijf Europese landen, waaronder België, sloten meer dan vijftig jaar geleden bilaterale akkoorden met de VS over de stationering van tactische kernwapens op hun grondgebied. Hun piloten trainen op de inzet van die kernwapens.

Annemarie Gielen van Pax Christi Vlaanderen: ‘De kernbommen in Kleine Brogel dateren uit de Koude Oorlog. Ze dragen op geen enkele manier aan onze veiligheid bij. Integendeel, door zelf aan kernwapens vast te houden, zetten we een rem op nucleaire ontwapening wereldwijd. Die kernwapens zijn duur, nutteloos en gevaarlijk.’

Non-Proliferatieverdrag

In mei volgend jaar is er opnieuw een NPT Review Conference. Daar kijken de landen die het Non-Proliferatieverdrag hebben ondertekend welke vooruitgang geboekt is in de uitvoering van het verdrag en welke concrete stappen gezet moeten worden. Het verdrag staat onder zware druk, in de eerste plaats door de onwil van de nucleaire machten om hun ontwapeningsbeloften in de praktijk te brengen.

‘De NAVO-lidstaten vertrekken met lege handen naar de NPT Review Conference: in plaats van te ontwapenen, investeren ze in nieuwe kernwapens en in het verhogen van de nucleaire slagkracht van de NAVO. Willen ze het verdrag niet nog verder ondermijnen, dan moeten ze laten zien dat ze hun verplichting tot ontwapening serieus nemen. De verwijdering van de Amerikaanse kernwapens uit Europa is een eerste stap,’ zegt Pieter Teirlinck van Vrede vzw.

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 3030   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift

Over de auteur

  • Hoofdredacteur MO*

    Jago Kosolosky (°1991) staat sinds 1 augustus 2020 aan het hoofd van MO* en MO.be. Hij volgde Gie Goris op, hoofdredacteur van MO* van bij het ontstaan van de publicatie in 2003.

Met de steun van

 3030  

Onze leden

11.11.1111.11.11 Search For Common GroundSearch For Common Ground Broederlijk delenBroederlijk Delen Rikolto (Vredeseilanden)Rikolto ZebrastraatZebrastraat Fair Trade BelgiumFairtrade Belgium 
MemisaMemisa Plan BelgiePlan WSM (Wereldsolidariteit)WSM Oxfam BelgiëOxfam België  Handicap InternationalHandicap International Artsen Zonder VakantieArtsen Zonder Vakantie FosFOS
 UnicefUnicef  Dokters van de WereldDokters van de wereld Caritas VlaanderenCaritas Vlaanderen

© Wereldmediahuis vzw — 2024.

De Vlaamse overheid is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze website.