Meeste tabaksdoden vallen in ontwikkelingslanden

Nieuws

Meeste tabaksdoden vallen in ontwikkelingslanden

Meeste tabaksdoden vallen in ontwikkelingslanden
Meeste tabaksdoden vallen in ontwikkelingslanden

Carey L. Biron

16 oktober 2012

Tabak maakte bijna zes miljoen doden in 2011, voor het overgrote deel in ontwikkelingslanden. Dat blijkt uit een nieuwe studie. De auteurs wijzen ook op de verwoestende impact van tabak op de wereldeconomie.

De vierde editie van de Tobacco Atlas, een studie over wereldwijd tabaksverbruik, werd gisteren (maandag) in Washington gepresenteerd.

“We hebben steeds meer cijfers over de link tussen ontwikkeling, economische groei en tabaksverbruik”, verklaarde een van de auteurs, Hana Ross. “In Rusland bijvoorbeeld zou het bruto binnenlands product de voorbije dertig jaar 1 tot 1,5 procent sneller gestegen zijn zonder de tabaksgerelateerde kosten.”

“De producten van de tabaksindustrie schaden de economie net zoveel als de mensen”, zei Peter Baldini, directeur van het Wereldlongfonds.

Chinese rokers

“Terwijl het aantal rokers langzaam afneemt in de VS en andere rijke landen, neemt hun aantal toe in ontwikkelingslanden die niet de middelen hebben om tabaksgerelateerde ziekten aan te pakken”, schrijven Baldini en John R. Seffrin, directeur van de Amerikaanse Kankervereniging, in het voorwoord van de Tobacco Atlas.

China is een goed voorbeeld, niet alleen vanwege het enorme aantal inwoners maar ook omdat een uitzonderlijk hoog percentage van de bevolking rookt. Onder internationale druk heeft de Chinese regering de laatste jaren het aantal rokers wat teruggedrongen. Maar nu nog gebruikt meer dan 60 procent van de Chinese mannen tabak, goed voor een derde van alle sigaretten in de wereld.

“Als de Chinese vrouwen even massaal aan het roken slaan, komt de economie en de gezondheidszorg zwaar onder druk te staan”, waarschuwen de auteurs van de Tobacco Atlas.

Wereldbank

“De Wereldbank is erg bezorgd over tabak, vooral omdat het een probleem in ontwikkelingslanden wordt waar men zich geen ander gezondheidsprobleem kan veroorloven”, verklaarde Keith Hansen van de Wereldbank maandag aan journalisten.

“Nu een nieuwe generatie in het Zuiden verslaafd raakt aan tabak, is er dringend actie nodig”, aldus Hansen.

De eerste Tobacco Atlas verscheen in 2002. In tien jaar tijd is er veel gebeurd in de strijd tegen de sigaret. In 2003 kwam de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) met een Raamconventie op Tabakscontrole op de proppen. 174 landen of meer dan 87 procent van de wereldbevolking heeft zich intussen aangesloten.

Toch krijgt bijna 90 procent van de wereldbevolking geen bescherming van antitabakswetgeving. Volgens Margaret Chan, directeur-generaal van de WHO, krijgen de maatregelen om de epidemie aan te pakken te weinig fondsen.

Snel resultaat

Een land is nochtans enorm gebaat bij de financiering van tabakscontrole, meent Ross. Voor de regering is het een kans om nieuwe taksen te heffen. De WHO raadt aan om tabakstaksen op te trekken tot ongeveer 70 procent van de verkoopprijs van een pakje sigaretten. Slechts vijf landen hebben dat al gedaan.

Daarnaast bieden antitabaksmaatregelen iets wat veel programma’s niet hebben: snelle, meetbare resultaten. “Als je mensen doet stoppen met roken, is de impact op hun gezondheid zichtbaar binnen het halfjaar”, stelde Ross. “De resultaten zijn snel zichtbaar in meetbare cijfers. Dat is belangrijk, zowel voor de donorgemeenschap als voor de nationale beleidsmakers.”