Mens grootste gevaar Afrikaanse biodiversiteit

Nieuws

Mens grootste gevaar Afrikaanse biodiversiteit

Mens grootste gevaar Afrikaanse biodiversiteit
Mens grootste gevaar Afrikaanse biodiversiteit

IPS

04 maart 2015

De biodiversiteit in Afrika blijft achteruit gaan door een combinatie van menselijke factoren, waaronder vervuiling en een groeiende vraag naar natuurlijke rijkdommen.

Vorig jaar stonden in totaal 6419 dier- en 3148 plantensoorten in Afrika op de lijst van bedreigde soorten, stelt het Milieuprogramma van de VN (Unep) in een nieuw rapport. Het is een duidelijk teken dat de biodiversiteit op het continent onder zware druk blijft staan, en dat is grotendeels het gevolg van menselijke factoren.

Onder de bedreigde soorten zijn onder meer bekende namen als de neushoorn, olifant, gorilla en maki, die geviseerd worden door stropers. Maar de menselijke bedreigingen zijn veel talrijker dan enkel stroperij. Een van de belangrijkste problemen is het verlies van de wouden en draslanden die de habitat vormen voor heel wat dieren.

Bevolkingsdruk

Sinds 2009 telt Afrika meer dan een miljard inwoners.

Jaarlijks gaat een procent van die habitat verloren, vooral door de snelle bevolkingsaangroei op het continent: sinds 2009 telt Afrika meer dan een miljard inwoners, en dat aantal bleef jaarlijks stijgen met 2,3 procent. Jaarlijks verdwijnt daardoor meer dan drie miljoen hectare bos om plaats te maken voor de landbouw. Dat areaal dient niet enkel om de groeiende bevolking te voeden, maar ook om biobrandstoffen te produceren.

Afrika is het continent met het hoogste aantal ontwikkelingslanden, en de vraag naar natuurlijke grondstoffen resulteert in landroof, overexploitatie van soorten, illegale houtkap en jacht, en vervuiling door verstelijking en industrialisering.