Mens heeft vandaag al alles opgebruikt wat de natuur dit jaar kan bieden

Nieuws

Voor België viel Overshoot Day dit jaar al op 26 maart

Mens heeft vandaag al alles opgebruikt wat de natuur dit jaar kan bieden

Mens heeft vandaag al alles opgebruikt wat de natuur dit jaar kan bieden
Mens heeft vandaag al alles opgebruikt wat de natuur dit jaar kan bieden

IPS

28 juli 2022

‘Earth Overshoot Day’ valt dit jaar weer een dag vroeger dan vorig jaar, op 28 juli. We moeten dringend structurele maatregelen nemen om onze voetafdruk terug te dringen, in België en overal ter wereld, zegt het Wereldnatuurfonds (WWF).

Jörg Farys/Die Projektoren  (CC BY 2.0)

Een actie in Duitsland in 2016 naar aanleiding van Earth Overshoot Day.

Jörg Farys/Die Projektoren (CC BY 2.0)

Earth Overshoot Day markeert de symbolische datum waarop de mens alle natuurlijke hulpbronnen die de aarde in een jaar kan produceren, heeft opgebruikt. Vanaf vandaag, 28 juli, leeft de mens dus ‘op ecologisch krediet’.

Dat de dag weer vroeger valt, wijst er op dat de trend zich doorzet na een terugval tijdens corona: in 2020 viel de datum uitzonderlijk op 22 augustus.

Het is het grootste tekort sinds begin de jaren ‘70. Elk jaar kapt de mens meer bomen dan er jaarlijks kunnen bijgroeien en we stoten meer broeikasgassen uit dan de bossen of de oceaan kunnen opnemen.

Volgens de laatste gegevens zouden we 1,7 aardes nodig hebben om op deze manier verder te gaan.

Het is een ritme dat de planeet niet kan bijbenen. Volgens de laatste gegevens zouden we 1,7 aardes nodig hebben om op deze manier verder te gaan.

Belgische voetafdruk

Bovendien varieert de ecologische voetafdruk sterk over de hele wereld. Voor België viel Overshoot Day dit jaar daardoor al op 26 maart. Als de hele wereld zou leven zoals de Belgen, dan hadden we meer dan vier aardes nodig. Vooral de CO2-afdruk van België is groot - goed voor 65% van de totale ecologische voetafdruk.

De impact van België is opvallend, met name in verhouding tot de eigen beperkte biocapaciteit, zegt het WWF. Wij oefenen zoveel druk uit op de ecosystemen van andere landen dat ook hun biocapaciteit uitgeput raakt en wij de kosten van onze voetafdruk niet langer kunnen afwentelen op andere landen.

‘Het is dringend nodig de planetaire biocapaciteit te beschermen en te herstellen en tegelijk onze ecologische voetafdruk, die voor twee derde uit broeikasgasemissies bestaat, te verkleinen’, zegt Antoine Lebrun, directeur-generaal van WWF-België.

‘En om dat te doen, moeten we alle delen van de samenleving erbij betrekken: de private sector, het maatschappelijk middenveld en de burgers. Regeringen zijn van essentieel belang om de juiste richting aan te geven en het juiste kader voor een duurzame toekomst te creëren.’