Mens zet nieuwe uitstervingsgolf in gang

Nieuws

Mens zet nieuwe uitstervingsgolf in gang

Mens zet nieuwe uitstervingsgolf in gang
Mens zet nieuwe uitstervingsgolf in gang

IPS

09 september 2014

Sinds de komst van de mens sterven diersoorten duizend keer sneller uit dan voorheen. Tot die onthutsende vaststelling komen Amerikaanse wetenschappers. De mens zet een uitstervingsgolf in gang die vergelijkbaar is met die van de dinosauriërs, waarschuwen ze.

Biologen luiden al lang de alarmbel over het snel verdwijnen van diersoorten, maar de cijfers worden pas echt indrukwekkend als er wordt vergeleken met de periode voor de komst van de mens. Er sterven nu naar schatting duizend maal meer diersoorten uit dan in de zestig miljoen jaar voor de komst van de mens, stellen de wetenschappers.

Genetica

Tot nog toe werd aangenomen dat het “normale uitsterven” van diersoorten – zonder invloed van de mens – 1 op een miljoen diersoorten per jaar bedroeg voor de komst van de mens. In de nieuwe studie in Conservation Biologie komen de wetenschappers van de Duke University tot een veel lager cijfer: 0,1 per miljoen diersoorten.

Over het huidige afsterven van diersoorten is veel bekend, maar het was tot nog toe moeilijk om de periode voor de komst van de mens te onderzoeken. Dankzij genetica zijn wetenschappers nu niet langer enkel aangewezen op fossielen, maar kunnen ze met gedetailleerd dna-onderzoek de evolutie en het uitsterven van soorten in kaart brengen.

Zo kwamen ze tot 0,1 dier- en plantensoorten per miljoen per jaar, een cijfer dat in schril contrast staat met de huidige, harde cijfers van verdwijnende dier- en plantensoorten: 100 per miljoen soorten per jaar, of duizend keer zoveel.

Menselijke rol

Het lijdt geen twijfel dat de mens voor de grote verandering verantwoordelijk is. Een eerder onderzoek in Science waarschuwde al dat de mens een nieuwe uitstervingsgolf in gang zet, vergelijkbaar met die van de dinosauriërs.

“Dit onderstreept de dringende noodzaak om te beschermen wat er nog over is, en tegelijk onze impact te verminderen”, zegt Jurriaan de Vos van de Brown University in Rhode Island. “De situatie was duidelijk heel anders voor mensen op het toneel verschenen.”