Mensenrechtenorganisaties ontevreden over Amerikaanse militairesteun

Nieuws

Mensenrechtenorganisaties ontevreden over Amerikaanse militairesteun

Yadira Ferrer

03 mei 2002

Drie internationale mensenrechtenorganisaties zijn het
niet eens met de beslissing van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse
Zaken om militaire steun te verlenen aan Colombia. Zij betwijfelen of het
land echt wel zoveel vooruitgang heeft geboekt op het vlak van de
mensenrechten, als de Amerikanen beweren.

De Verenigde Staten (VS) hebben deze week aangekondigd dat de regering van
Andrés Pastrana voldoet aan de drie voorwaarden die het Congres heeft
gesteld voor de uitbetaling van 62 miljoen dollar (ruim 68 miljoen euro)
militaire hulp aan Bogota. In totaal is voor dit jaar 100 miljoen dollar
hulp voor het Colombiaanse leger voorzien. Om de hulp vrij te maken, had het
Amerikaanse Congres de schorsing gevraagd van militairen die zich schuldig
zouden hebben gemaakt aan ernstige mensenrechtenschendingen of die hulp
zouden hebben geboden aan paramilitaire groepen. Het vroeg ook dat het
Colombiaanse leger zou samenwerken met openbare aanklagers en de
gerechtelijke overheid bij het vervolgen en bestraffen van die militairen
voor burgerlijke rechtbanken en dat het maatregelen zou nemen om de banden
met de paramilitairen te verbreken.

Amnesty International, Human Rights Watch en het Washington Office on Latin
America WOLA hebben wijzen er in een gezamenlijk communiqué dat het
Colombiaanse leger nog altijd nauwe banden heeft met de rechtse
paramilitaire groepen. Die worden beschuldigd van tachtig procent van alle
moorden op burgers in het door burgeroorlog verscheurde land. In
tegenstelling met de verklaring van het ministerie van Buitenlandse Zaken
dat er maatregelen zijn genomen om de banden te verbreken tussen de
Colombiaanse strijdkrachten en illegale paramilitaire groepen, zijn er geen
bewijzen van arrestaties of acties tegen belangrijke paramilitaire leiders
of hoge militairen die zouden hebben samengewerkt met de paramilitaire
groepen, aldus de drie organisaties.

De Colombiaanse regering zegt dat ze zich ervan bewust is dat de situatie in
het land lang niet normaal is, omwille van het steeds brutaler wordende
gewapend conflict. Maar volgens de Colombiaanse ambassadeur in Washington,
Luis Moreno, zijn de ergste mensenrechtenschendingen het werk van illegale
gewelddadige groepen, en scoort de Colombiaanse staat, en vooral het leger,
echt wel beter op het vlak van de mensenrechten. De Colombiaanse
vice-president en minister van Defensie Gustavo Bell ziet in de verklaring
van het Amerikaanse ministerie een erkenning van de inspanningen die het
land de afgelopen jaren heeft geleverd.

Een van de punten waardoor het Amerikaanse ministerie heeft geoordeeld dat
Colombia vooruitgang heeft geboekt is de overplaatsing van admiraal Rodrigo
Quiñones naar een diplomatieke functie in het buitenland. Naar de admiraal
loopt een onderzoek in verband met een slachtpartij door paramilitairen op
21 januari op meer dan 20 kleine boeren. Bovendien wijst het ministerie erop
dat 19 militairen geschorst zijn en dat 38 gevallen waarin een onderzoek
loopt naar de betrokkenheid van militairen bij mensenrechtenschendingen zijn
overgedragen aan burgerlijke rechtbanken. Bovendien heeft de politie en het
leger 992 leden van paramilitaire groepen gearresteerd. De
mensenrechtengroepen zijn niet onder de indruk van die feiten. Zij vinden
dat Bogota er niet in geslaagd is zelfs maar minimale stappen te zetten om
aan de voorwaarden te voldoen.

Luis Valencia van de Nationale Universiteit van Colombia zegt dat de
goedkeuring door Washington kan worden beschouwd als ‘politieke steun’ voor
het Colombiaanse leger en de strijd tegen opstandelingen, die is opgevoerd
sinds de opschorting van de vredesgesprekken met de rebellen van de FARC, de
belangrijkste rebellenbeweging, in februari. Het FARC en het ELN, de tweede
rebellengroep, staan samen met de paramilitaire groep AUC op de lijst van
het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken van dertig gevaarlijkste
terroristenorganisaties ter wereld.

Tot nu toe kon de militaire hulp van de VS in Colombia alleen worden ingezet
in de strijd tegen de productie en handel van drugs, vooral in gebieden die
onder controle staan van de FARC en andere gewapende groepen die zouden
voordeel halen uit de illegale drughandel. Maar vorige maand heeft de
regering Bush een wetsvoorstel ingediend waardoor de hulp ook zou kunnen
worden gebruikt voor een campagne tegen de drughandel, terroristische
activiteiten en andere bedreigingen voor de nationale veiligheid in
Colombia. Bush probeert ook nog 500 miljoen dollar (ruim 550 miljoen euro)
bijkomende militaire en politiehulp voor Colombia te verkrijgen voor het
fiscale jaar 2003 dat op 1 oktober van start gaat..