Mensenrechtenorganisaties veroordelen nieuwe Ethiopische ngo-wet

Nieuws

Mensenrechtenorganisaties veroordelen nieuwe Ethiopische ngo-wet

Ben Frijters

13 februari 2009

De Europese Unie reageerde verrassend mild op de nieuwe ngo-wet in Ethiopië. Internationale mensenrechtenorganisaties kunnen daar niet om lachen.

De Ethiopische ngo-wet die vorige maand in werking trad, bestempelt iedere Ethiopische organisatie die meer dan 10 procent van zijn financiering uit het buitenland ontvangt als een “buitenlandse ngo”. Vervolgens is het voor buitenlandse organisaties bij wet verboden om deel te nemen aan activiteiten die betrekking hebben op democratische en humanitaire rechten, conflictbestrijding en justitie.
De wet is volgens de Ethiopische regering perfect in lijn met de grondwet die bepaalt dat buitenlanders zich niet met politieke activiteiten mogen bezighouden.
Op deze manier slaagt de regering erin om elke solidariteitsorganisatie buitenspel te zetten. Door de armoede in het land, krijgt zelfs de grootste organisatie het benodigde kapitaal niet bijeen.

EU veroordeelt niet

Mensenorganisaties halen echter zwaar uit naar de ngo-wet, die ze beschouwen als een dictatoriale zet van de regering. ‘Dit is een rechtstreekse aanval op de Ethiopische maaschappij die in strijd is met de fundamentele rechten van vrije meningsuiting en vereniging’, zegt mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch.
De Europese Unie reageerde eerder gematigd op de verstrengde wet. Europa deelde mee dat de nieuwe wet “een potentiële beperking van de solidariteitsorganisaties kan teweegbrengen”.
Human Rights Watch doet de verklaringen van de EU af als ‘flauw’ en ‘terughoudend’. In een open brief roept de internationale mensenrechtenorganisatie de EU op om haar principes terug gestand te houden. De organisatie verwijst naar gelijkaardige wetswijzigingen in Rusland en Zimbabwe, waartegen de EU wel verzet aantekende.

Deuk in Amerikaans bondgenootschap?

De Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk ondernamen al wel pogingen om de Ethiopische regering op andere gedachten te brengen. Hoewel Ethiopië als een bondgenoot van de Verenigde Staten geldt – vooral op het vlak van terrorismebestrijding – stuurden enkele Amerikaanse senatoren een brief naar de Ethiopische president Meles Zenawi waarin ze hun bezorgdheid uitspraken over de nieuwe wet. Volgens de Sudan Tribune spraken de VS van “een uitholling van de politieke vrijheid en wetgeving in Ethiopië die het belangrijke partnerschap tussen beide landen bemoeilijkt.”