Mercosur zet licht op groen voor vrijhandelszone met Andesgemeenschap

Nieuws

Mercosur zet licht op groen voor vrijhandelszone met Andesgemeenschap

Raúl Pierri

17 december 2003

Na moeizame onderhandelingen hebben de presidenten van de Mercosur-landen (Brazilië, Argentinië, Paraguay en Ururguay) dinsdag tijdens een top in Montevideo een akkoord ondertekend dat de weg vrijmaakt voor vrijhandel met de Andesgemeenschap (Colombia, Venezuela, Peru, Ecuador en Bolivia). Binnen tien jaar moet de vrijhandelszone een feit zijn. De twee blokken moeten nog wel enkele maanden onderhandelen over belangrijke details van het verdrag.

De goedkeuring van het akkoord door de staatsleiders van de Mercosur was tot op de valreep onzeker door de bezwaren die Uruguay formuleerde. Montevideo wilde niet aanvaarden dat de Mercosur de Andeslanden zou toestaan hun landbouwsector meer te beschermen, en weigerde ook in te stemmen met de erkenning van vrijhandelszones in de Andeslanden. Beide maatregelen zouden volgens Uruguay tot oneerlijke concurrentie leiden die de kleine landen in de Mercosur – Uruguay en Paraguay – zou benadelen. Uiteindelijk trokken de Andeslanden die eisen terug.

De voorlopige overeenkomst over het vrijhandelsakkoord tussen de twee blokken, die ondertekend is door de ministers van Buitenlandse Zaken van de negen landen, voorziet dat de importheffingen tussen de twee blokken over een periode van tien jaar geleidelijk zullen worden verminderd. Voor de afbouw van de heffingen op landbouwproducten is 15 jaar de tijd.

Technici van de twee blokken zullen waarschijnlijk nog tot februari of maart moeten onderhandelen over gevoelige thema’s waarover nog geen overeenstemming is bereikt, zoals de oorsprongsregeling van producten en details van het tijdschema voor de afbouw van de onderlinge importheffingen.

De Mercosur voerde vorig jaar voor bijna 4 miljard dollar uit naar de Andesgemeenschap; de export in de omgekeerde richting was 1,4 miljard dollar waard. De twee blokken onderhandelen al sinds 1998 over een vrijhandelsakkoord.

De presidenten van de Mercosur maken zich sterk dat de vrijhandelsovereenkomst met de Andesgemeenschap hun positie zal versterken bij komende handelsonderhandelingen met de Verenigde Staten en de Europese Unie.

Apart zoeken de Andeslanden ook toenadering tot de Mercosur. Op de top van dinsdag werd Peru officieel aanvaard als geassocieerd lid van het handelsblok. Ook Bolivia en Chili hebben een associatieovereenkomst met de Mercosur. Venezuela zit nog in de wachtkamer.

De Mercosurlanden hebben dinsdag ook een Compensatiefonds opgericht dat de kleine economieën van het blok steun moet verlenen. Daarmee hebben Argentinië en Brazilië, de twee zwaargewichten van het blok, voor het eerst officieel erkend dat er fundamentele economische verschillen bestaan tussen de grote en de kleine lidstaten.