Meso-Amerika verliest zijn bossen

Nieuws

Meso-Amerika verliest zijn bossen

Néfer Muñoz

08 augustus 2002

Elk uur gaan er in Midden-Amerika en het
Zuiden van Mexico gemiddeld 44 hectaren bos voor de bijl. De helft van die
bomen wordt illegaal geveld. Ook branden doen de ooit zo uitgestrekte
wouden in Meso-Amerika schrikbarend krimpen. Als de kaalslag tegen dit
tempo doorgaat, heeft de regio tegen 2015 geen echte bossen meer, zeggen
onderzoekers van de Corredor Biológico Mesoamericano. Dat is een initiatief
om de bossengordel die nu nog als een groene ruggengraat door de regio
loopt, te beschermen.

Meso-Amerika telt nu 34 miljoen inwoners, maar dat aantal stijgt de komende
tien jaar tot 45 miljoen. Het grootste deel van die bevolking zal nog
steeds op het platteland leven. Zij zullen de achteruitgang van de
bosbestanden het eerst voelen. Het bouwmateriaal en de brandstof die bossen
leveren, zullen stelselmatig schaarser en dus duurder worden. Ook alle
boeren zullen moeten inleveren. Waar de bomen verdwijnen, houden de bodems
minder goed water vast. De erosie neemt toe, en de akkers zijn ook minder
goed beschut tegen natuurrampen als de orkaan Mitch die in 1998 in
Midden-Amerika 10.000 slachtoffers maakte en voor 5 miljard euro schade
aanrichtte. Moeilijker te berekenen maar even reëel is de kost van het
verlies aan biodiversiteit. Biologen schatten dat Meso-Amerika goed is voor
zeven procent van de soortenrijkdom op onze planeet. Met de bossen zouden
de grootste schatkamers van die rijkdom verdwijnen.

Experts geloven dat de betrokken landen snel werk moeten maken van de
sensibilisering van hun bevolking en tegelijk politieke en economische
maatregelen moeten treffen om de kaalslag tegen te gaan. Costa Rica,
Guatemala en Panama staan daar het verst in. In Costa Rica betaalt de staat
alle eigenaars van bosgebieden elk jaar een bepaald bedrag voor de
‘ecologische diensten’ die ze de gemeenschap bewijzen. Wie zijn bomen op
een duurzame wijze oogst heeft recht op een minimumbedrag, wie herbebost of
de bomen gewoon laat staan, krijgt meer.