Mexicaans leger blijft tot 2012 drugsmaffia bestrijden

Nieuws

Mexicaans leger blijft tot 2012 drugsmaffia bestrijden

Diego Cevallos

07 februari 2008

De internationale kritiek klinkt steeds luider, maar de Mexicaanse regering blijft zeker nog vier jaar soldaten inzetten om de drugsmaffia klein te krijgen. De VN vinden die beleidskeuze “gevaarlijk”.

Soldaten zijn getraind om “excessief geweld” te gebruiken, en daarom moeten ze niet gedurende een lange periode in de frontlijn van de misdaadbestrijding worden gebruikt, zegt de Hoge VN-Commissaris voor de Mensenrechten, Louise Arbour. Ze bezoekt Mexico deze week en had woensdag een gesprek met president Felipe Calderón. Voor ordehandhaving is hoogstens een redelijk en afgebakend gebruik van geweld nodig, zei Arbour. Alleen politiemensen worden opgeleid om dergelijke afwegingen te maken. Arbour erkende wel dat de inzet van het leger in sommige gevallen noodzakelijk is.
Volgens de Mexicaanse grondwet mag het leger alleen voor militaire doeleinden worden gebruikt, maar daar mag bij ernstige bedreigingen van de nationale veiligheid van worden afgeweken. Van die uitzondering maken Mexicaanse presidenten al jaren gebruik, maar Calderón, die sinds december 2006 aan de macht is, heeft het leger op een veel grotere schaal ingezet. Uit het nieuwe Nationale Defensieprogramma blijkt dat hij dat zijn hele termijn, tot 2012, nog wil blijven doen.

Gewelddadige drugskartels

De reden is de buitengewone gewelddadigheid van de Mexicaanse drugskartels, de machtigste van Latijns-Amerika. Dit jaar zijn er in Mexico al meer dan 260 moorden gepleegd die verband houden met de drugshandel. In 2007 waren dat er 2800 en in de afgelopen zeven jaar bijna 12.000.
Volgens de autoriteiten is de drugsmaffia van plan hoge veiligheidsfunctionarissen te vermoorden en hebben ze in sommige gevallen wapentuig dat ook in het Amerikaanse leger wordt gebruikt. Daarom vinden de meeste Mexicanen dat het leger nodig is.
Zowel ngo’s als de Nationale Mensenrechtencommissie (CNDH) willen dat er een tijdspad wordt afgesproken om het leger zo snel mogelijk weer te ontheffen van politietaken, omdat soldaten daar niet in opgeleid zijn. Er zijn verschillende gevallen bekend van mensenrechtenschendingen door soldaten.

Politie

Dat de politie professioneler moet worden, daar zijn de meeste deskundigen het over eens. In het hele land zijn 350.000 agenten ondergebracht in verschillende eenheden die niet centraal gecoördineerd worden. Ze worden slecht betaald, slecht opgeleid en zijn vaak corrupt. Toen de regering vorig jaar 1400 politiechefs een geschiktheidstest liet afleggen, slaagden er niet meer dan 600. Hun prestige is niets vergeleken bij dat van de 253.000 soldaten in Mexico.
Toch is volgens Ombudsman José Luis Soberanes, hoofd van de CNDH, “de definitieve veroordeling van het leger tot de straat het slechtste wat ons kan gebeuren.” Er is een “stapsgewijze en voorzichtige” terugtrekking nodig van soldaten uit het politiewerk, om te voorkomen dat de georganiseerde misdaad de staat gaat zien als een papieren tijger.
Sommige onderzoekers vinden dat de regering zich meer moet richten op de preventie van drugsgebruik en de bestrijding van de armoede in de regio’s waar drugs worden geteeld. De Hoge VN-Commissaris heeft de critici nu bijval gegeven. Veel effect zullen haar aanmaningen echter waarschijnlijk niet hebben, want het geweld blijft toenemen.