Mexicaanse steden kunnen luchtvervuiling niet meten

Nieuws

Mexicaanse steden kunnen luchtvervuiling niet meten

Emilio Godoy

21 juni 2013

De Mexicaanse steden moeten vanaf juli de luchtvervuiling meten maar dat loopt niet zoals het moet. Jaarlijks sterven ruim 14.700 Mexicanen door luchtvervuiling.

De federale regering verplicht de 32 steden van meer dan een half miljoen inwoners om dringend werk te maken van de strijd tegen de luchtvervuiling. Vanaf juli moeten ze daartoe metingen uitvoeren.

Maar heel wat steden zijn daar niet klaar voor, zeggen experts. Ze hebben te weinig mensen en middelen of zijn niet in staat om goede metingen uit te voeren, zegt Ricardo Torres van het Centrum voor Atmosfeeronderzoek van de Nationale Autonome Universiteit van Mexico. “Er is geen steun geweest van de deelstaatregeringen, omdat die milieugezondheid en luchtvervuiling niet als prioritair beschouwen.”

De helft van de 118 miljoen Mexicanen woont in steden van meer dan een half miljoen inwoners.

De luchtvervuiling komt vooral van de verbranding van fossiele brandstoffen en van industriële activiteiten zoals cementproductie.

14.700 doden per jaar

“Men kan niet verbeteren wat men niet gemeten heeft”, zegt Gerardo Moncada van de organisatie El Poder del Consumidor (De Macht van de Consument). Volgens Moncada telt Mexico 28 stedelijke meetnetwerken voor luchtvervuiling en leveren slechts 18 daarvan geldige en betrouwbare informatie op.

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie sterven jaarlijks meer dan 14.700 Mexicanen aan ziektes die door luchtvervuiling zijn veroorzaakt.

Sinds 2009 heeft de federale regering 11 miljoen euro geïnvesteerd in meetnetwerken.