Mexico en Brazilië vertragen Latijns-Amerikaanse groei

Nieuws

Mexico en Brazilië vertragen Latijns-Amerikaanse groei

Diego Cevallos

26 januari 2006

De economische groei in Latijns-Amerika en de Cariben handhaaft zich dit jaar waarschijnlijk rond de 4 procent. Problemen in Brazilië en Mexico, de grootste economieën van de regio, doen Latijns-Amerika achterblijven bij de rest van het Zuiden. In 2007 en 2008 komen ook andere Latijns-Amerikaanse landen in de gevarenzone.

Latijns-Amerika en de Cariben hebben twee goede jaren achter de rug met stijgende werkgelegenheid, een lage inflatie en successen in de strijd tegen de armoede. Maar de nabije toekomst ziet er niet zo goed uit, waarschuwen VN-experts in het woensdag voorgestelde rapport Situatie en perspectieven voor de wereldeconomie in 2006.

De economieën van de ontwikkelingslanden zullen in 2006 vermoedelijk met gemiddeld 5,6 procent groeien, maar Latijns-Amerika hinkt duidelijk achterop. Dat kan nog erger worden. Het is moeilijk om de toekomst te voorspellen, maar voor Latijns-Amerika en de Cariben tekenen zich in 2007 en 2008 gevaren af, zegt Rob Vos, directeur van de Afdeling Ontwikkelingsbeleid en Analyse van het departement Economische en Sociale Aangelegenheden van de VN.

Volgens Vos is Latijns-Amerika te sterk afhankelijk van de export van grondstoffen als olie, koper en goud. Dat is een risico, want je kan niet verwachten dat de hoge prijzen van vandaag nog lang zullen aanhouden. De fraaie groeicijfers die de regio de voorbije twee jaar deed optekenen - 5,6 procent in 2004 en 4 procent in 2005 - waren vooral te danken aan de toenemende export naar China en een goed draaiende wereldeconomie.

De olieprijzen kunnen het komende jaar en misschien ook daarna hoog blijven, oordeelt Vos, maar voor andere grondstoffen als goud en koper kan het prijsverval dit jaar al inzetten, en dat zou de situatie veranderen. Koper is het belangrijkste exportproduct van Chili; voor Peru brengt goud veel deviezen binnen.

Latijns-Amerika kan zich eigenlijk geen groeivertraging veroorloven. Zelfs het huidige groeiritme is onvoldoende om de armoede terug te dringen in de minst ontwikkelde landen in de regio als Bolivia, Haïti, Honduras en Nicaragua. In de rest van de regio konden tussen 2003 en 2004 ongeveer 13 miljoen mensen de armoede achter zich laten, berekende de VN in november. In 2005 nam de armoede nog verder af.

Maar als de huidige groei onveranderd blijft en de regio niet meer uitgeeft aan onderwijs, gezondheidszorg en andere sociale beleidsterreinen, is dat onvoldoende om de armoede in de regio tegen 2015 te halveren. Die doelstelling werd in 2000 opgenomen in de Milllenniumverklaring die door alle VN-lidstaten werd goedgekeurd. In Latijns-Amerika leven nog altijd 213 miljoen mensen onder de armoedegrens.

De relatief zwakke groei in Latijns-Amerika heeft veel te maken met economische problemen in Mexico en Brazilië. In Brazilië zetten hoge interestvoeten een domper op de interne vraag en de investeringen. Mexico ziet zijn export naar de VS steeds verder afnemen door de concurrentie van China.

Voor lichtpuntjes zorgen voorlopig de werkloosheids- en de inflatiecijfers. In 2005 zat gemiddeld 9,3 procent van de inwoners van Latijns-Amerika zonder werk; het beste cijfer sinds 1997. De inflatie daalde verder tot zes procent in 2005, een procentpunt minder dan in 2004. (PD/ADR)