Mexico lonkt naar schaliegas

Nieuws

Mexico lonkt naar schaliegas

Emilio Godoy

06 december 2011

Mexico wil volop inzetten op de extractie van schaliegas, met 175 nieuwe boorputten tegen 2015. Het land negeert daarmee het groeiende wetenschappelijke bewijs over de negatieve kanten van de energiebron, zeggen tegenstanders.

Schaliegas wordt gewonnen uit rotsgesteente door “fracking”, een techniek waarbij het gesteente onder hoge druk verbrijzeld wordt om het gas eruit te kunnen halen. Daarvoor moeten grote hoeveelheden water, chemicaliën en zand onder hoge druk in de grond gepompt worden.

Sinds februari van dit jaar pompt Mexicaanse staatsbedrijf Petróleos Mexicanos (Pemex) 84.000 kubieke meter gas per dag op uit een schaliegasbron in de noordelijke staat Coahuila. Het bedrijf is van plan om tussen 2011 en 2015 nog eens 175 van dergelijke schaliegasvoorraden aan te boren, goed voor een geplande investering van zo’n half miljard euro. Pemex ziet het op lange termijn nog veel grootser: het wil in de volgende vijftig jaar 6.500 bronnen uitbaten, met een dagelijkse opbrengst van 226 miljoen kubieke meter gas.

Kritiek

“Het is goed voor Mexico dat het onderzoek doet naar zijn energievoorraden, maar het is een slecht idee om dit avontuur voort te zetten”, zegt Lourdes Melgar, deskundige aan het Monterrey-instituut voor Technologie en Hoger Onderwijs (Itesm). “De technologie is erg controversieel, en schaliegas wordt gevonden in gebieden waar nu al weinig water is.”

“We moeten alle alternatieven goed onderzoeken”, zegt ook Rogelio Gasca, van de Nationale Commissie voor Koolwaterstoffen. “Eerst moeten we nagaan of het gas er is. Dan moeten we kijken of er water voorhanden is, en is er wetgeving nodig om het waterverbruik toe te staan en de nodige installaties te bouwen”.

Mexico is grotendeels afhankelijk van olie en gas voor zijn energievoorziening. Pemex produceert 2,6 miljoen vaten ruwe olie per dag, maar voor gas is het land grotendeels afhankelijk van het buitenland. Mexico spendeert zo miljoenen euro’s aan fossiele brandstoffen, maar investeert nauwelijks in hernieuwbare energiebronnen, zeggen tegenstanders.

Controverse

Schaliegas is in verschillende landen aan een sterke opmars bezig, en voorstanders presenteren het graag als een schoner alternatief voor steenkool, maar recente wetenschappelijke studies leggen steeds meer de negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid bloot.

In april concludeerden wetenschappers van de Cornell University in New York dat schaliegas vervuilender is dan andere fossiele brandstoffen zoals olie of zelfs steenkool. Aardgas bestaat grotendeels uit methaan, een bijzonder krachtig broeikasgas. Bij de productie van schaliegas lekt 7,9 procent van dat methaan in de atmosfeer.

In mei concludeerde een andere gezaghebbende studie dat bij boringen in de Amerikaanse staten Pennsylvania en New York ook het drinkwater vervuild werd. “In gebieden waar actief gas gewonnen werd, stegen de concentraties van methaan in drinkwaterbronnen en was er explosiegevaar”, stelt de studie van de Duke University.

“De techniek is nog prematuur en te riskant”, zegt Melgar. “De projecten scoren nog erg laag op het vlak van duurzaamheid. Er zijn goedkopere en meer toegankelijke alternatieven.”