Mexico moet antibioticagebruik in de landbouw terugdringen

Nieuws

Mexico moet antibioticagebruik in de landbouw terugdringen

Emilio Godoy

23 februari 2012

De Mexicaanse landbouw moet het gebruik van antibiotica en fungiciden terugdringen om de export naar de Verenigde Staten veilig te stellen. De Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) wil met ingang van april van dit jaar het gebruik van cefalosporines bij rundvee, varkens, kippen en kalkoenen uitbannen.

In de Verenigde Staten trad in januari de Wet voor de Modernisering van Voedselveiligheid (FSMA) in werking, wat betekent dat Mexico geleidelijk het gebruik van deze categorie antibiotica zal moeten terugdringen.

Importeurs moeten in de toekomst aantonen dat hun producten voldoen aan de veiligheidstandaarden en dat er niet mee geknoeid is.

Mexico heeft volgens het ministerie van Landbouw ongeveer 25 miljoen stuks vee. De dieren krijgen hoge doses antibiotica zoals penicilline, tetracycline en cefalosporines om bacteriële infecties te voorkomen.

Sinasappelsap

Volgens statistieken van de FDA werd in  2009 in de Verenigde Staten 13,1 miljoen kilo antibiotische medicijnen verkocht voor dierlijk gebruik. In 2010 was dat slechts 1 procent minder. In de meeste gevallen ging het om tetracycline (4,6 miljoen kilo). Van cefalosporines werd 41.000 kilo verkocht voor dierlijk gebruik.

De autoriteiten in de VS richten hun pijlen sinds dit jaar ook op sinasappelsap. Ladingen uit Brazilië en Canada werden positief bevonden op het fungicide carbendazim. Het besproeien van citrusfruit met fungiciden is sinds 2009 wettelijk verboden in de VS. Restanten van het middel zijn wel toegestaan in verf, textiel, kleefstoffen en sierplanten.

Alternatieven

Carbendazim wordt in Mexico, dat jaarlijks 4 miljoen ton sinasappels oogst, vaak gebruikt. Andere giftige chemicaliën die gebruikt worden bij citrusvruchten zijn organofosfaten zoals parathion, malathion, ethion en diazinon.

“Als Mexico deze chemicaliën blijft gebruiken, zal dat problemen opleveren”, zegt Fernando Berejano, directeur van het Centro de Análisis y Acción sobre Tóxicos y Sus Alternativas (Centrum voor Analyse en Actie tegen Giftige Substanties en hun Alternatieven).

“Mexico zal moet overstappen op een systeem waarbij deze chemische middelen niet meer gebruikt worden. Maar het land lijdt nog onder een neoliberaal beleid waarin de markt zijn producten heeft opgedrongen en ecologische alternatieven naar de marge zijn verdwenen”, zegt hij.