‘België moet wetgeving aanpassen om ontwikkelingsdoelen te bereiken’

Nieuws

‘België moet wetgeving aanpassen om ontwikkelingsdoelen te bereiken’

‘België moet wetgeving aanpassen om ontwikkelingsdoelen te bereiken’
‘België moet wetgeving aanpassen om ontwikkelingsdoelen te bereiken’

IPS

25 september 2015

De Belgische wetgeving heeft een dringende upgrade nodig als ons land de nieuwe ontwikkelingsdoelen wil halen die dit weekend worden goedgekeurd in New York. Dat is de conclusie van 36 middenveldorganisaties.

Link

Lees ook het dossier Duurzame wereld tegen 2030

Voor België gaan vier federale ministers naar de VN-top in New York: premier Charles Michel en de ministers Alexander De Croo, Didier Reynders en Marie-Christine Marghem. Ze ondertekenen er de Sustainable Development Goals (SDG’s), een geheel van ontwikkelingsdoelen dat de zogenaamde millenniumdoelstellingen (MDG’s) vervangt.

De nieuwe ontwikkelingsdoelen werden onder de loep genomen door 36 middenveldorganisaties en afgetoetst tegen het Belgische beleid. Het resultaat zijn 336 adviezen over hoe België de doelstellingen kan halen. Eén duidelijke vaststelling: de Belgische wetgeving heeft dringend nood aan een upgrade.

Globalisering

‘De nieuwe ontwikkelingsdoelen die tegen 2030 gerealiseerd moeten zijn, verschillen van de MDGs of Millenniumdoelen’, zegt koepelorganisatie 11.11.11. ‘In 2000 ging het nog over hoe het Noorden het Zuiden ging helpen om armoede en honger de wereld uit te werken, vandaag is het plaatje compleet anders: wat moeten alle landen in de wereld doen om te zorgen dat we wereldwijd een verbetering van een aantal standaarden krijgen? De globalisering, in andere woorden, heeft ook toegeslagen in de ontwikkelingsdoelen. Het is niet meer wij voor zij, maar iedereen voor iedereen.’

‘België moet afstappen van het bruto nationaal product als voornaamste indicator van vooruitgang.’

Dat betekent volgens de koepel dat ook België de eigen Vlaamse, Belgische en Europese wetgeving moet gaan bekijken, en daarbij komen alle beleidsdomeinen in het vizier. ‘De SDGs zijn dus niet meer een zaak van enkel de minister(s) van Ontwikkelingssamenwerking, maar van iedereen, zowel op Vlaams als federaal niveau’, zegt 11.11.11.

België zou ook moeten afstappen van het bruto nationaal product als voornaamste indicator van vooruitgang en die vervangen door een brede maatstaf die naast economie ook het milieu en sociale vooruitgang opneemt. De SDGs vragen een bredere aanpak.

Bedrijfswagens

Tot slot moet de wetgeving meer rekening houden met de gevolgen van sommige beslissingen op andere (beleids)domeinen, zegt 11.11.11, zowel in eigen land als elders. ‘Te vaak moet men de negatieve ecologische of sociale gevolgen van dit soort wetgeving ‘repareren’ met nieuwe wetjes, met als gevolg een wildgroei aan regels waar niemand nog wijs uit raakt.’

‘Wie het document doorneemt, zal merken dat veel van de adviezen oplossingen zijn voor bestaande incoherenties’, zegt Bogdan Vanden Berghe, directeur van 11.11.11. ‘Zo kiest België voor het stimuleren van bedrijfswagens, totaal niet compatibel met onze klimaatdoelen, of draagt ons handelsbeleid onvoldoende bij tot sociale normen die we tegelijk via ontwikkelingssamenwerking verdedigen.’

De organisaties achter de adviezen zijn 11.11.11, Associations 21, WWF, Bond Beter Leefmilieu, Inter-Environnement Wallonie, Protos, FOS-Socialistische Solidariteit, Oxfam Wereldwinkels, Oxfam Solidariteit, Kinderrechtencoalitie Vlaanderen, Vredeseilanden, Decenniumdoelen, Sensoa, Be-Gender, Netwerk Duurzame Mobiliteit, Climate Express, Wereldsolidariteit, Beweging.net, Broederlijk Delen, Memisa, UNICEF België, Plan België, Netwerk Tegen Armoede, Apere, Vrouwenraad, Le monde selon les femmes, Luttes Solidarités Travail, Ecokerk, Conseil de la Jeunesse, Dokters van de Wereld, Artsen Zonder Vakantie, Louvain Coopération, Aedes, Fracarita Belgium.