“Migranten geen concurrentie voor laaggeschoolde allochtonen”

Nieuws

“Migranten geen concurrentie voor laaggeschoolde allochtonen”

Peter Costantini

09 juni 2006

Het klopt niet dat allochtone arbeiders de lageloonjobs afnemen van autochtone. Dat zegt Harry J. Holzer, voormalig hoofdeconoom van het Amerikaanse ministerie van Arbeid. Andere experten geven hem gelijk.

In de periode 2000-2005 is het aantal allochtone arbeiders met een laag loon in de VS meer dan verdubbeld. Tegelijk was er een even grote daling van het aantal lageloonarbeiders van autochtone afkomst. De cijfers staan in een studie van Stephen Camarota van het Centre for Immigration Studies in Washington.

En toch is er geen oorzakelijk verband, zeggen verschillende experts. “De Amerikaanse arbeidsmarkt is vooreerst zeer gesegmenteerd”, zegt Douglas Massey, codirecteur van het Mexican Migration Project aan de universiteit van Princeton. “Er zijn verschillende sectoren waar buitenlanders complementair zijn aan Amerikanen, en geen effect hebben op werkgelegenheid of loon.” Als beste voorbeeld wijst Massey naar de landbouw. Sinds de jaren ‘30 zijn in die sector nog weinig blanke landarbeiders te vinden, zegt hij. Het ‘eigen volk’ vindt de lonen te laag.

De belangrijkste verklaring van het dalend aantal autochtone arbeiders is simpelweg dat het aantal laaggeschoolde autochtonen zelf daalt. Momenteel bezit 15 procent van de in de autochtone Amerikanen geen diploma middelbaar onderwijs. In stedelijke gebieden daalde dat cijfer de voorbije twee decennia met een kwart. Daartegenover staat dat van alle migranten 38 procent zijn middelbare school niet afmaakte. Voor illegale migranten geldt dat zelfs voor twee derde.

Gastarbeiders die voor een laag loon werken kunnen zelfs voor economische groei zorgen in de gebieden en sectoren waar ze werken. Wanneer bedrijven voordeel halen uit goedkope arbeid door immigranten, kunnen die bedrijven dat geld herinvesteren. Dat kan op zijn beurt leiden tot de creatie van nieuwe jobs.

Een voorbeeld is de vleesverpakkingsindustrie in Nebraska, zegt Angelo Amador, directeur Immigratiebeleid van de Amerikaanse Kamer van Koophandel. Verschillende bedrijven sloten er de deuren, de werkloosheid groeide en de lonen daalden. Maar toen er immigranten bereid werden gevonden om het werk te doen tegen dat lage loon, openden verschillende bedrijven opnieuw de deuren. Mogelijks kunnen zich daardoor in de toekomst ook toeleveringsbedrijven gaan vestigen.

In gebieden waar de economie floreert kunnen gastarbeiders bovendien de gaten vullen, aldus Amador.

Verschillende types jobs zouden zo goed zeker naar lageloonlanden verhuisd zijn, ware het niet dat gastarbeiders de jobs tegen lage lonen wilden uitoefenen. Vanuit een tegenovergesteld oogpunt kunnen bedrijven die gastarbeiders aanwerven competitiever worden op de wereldmarkt. Deze strategie kan hen doen uitbreiden, in plaats van de jobs enkel te delocaliseren.

Natuurlijk hebben een aantal laaggeschoolde autochtonen nadelen ondervonden van de migratie, besluit Harry J. Holzer voor het Amerikaanse Congres. Maar meer nadeel ondervonden ze van nieuwe technologieën, buitenlandse handel, de afgenomen invloed van de vakbonden, en de daling van het vastgelegde minimumloon.

Eerder dan migratie tegen te gaan, vindt Holzer, zouden laaggeschoolden meer voordeel halen uit onderwijs en opleiding, de verhoging van het minimumloon, de versoepeling van de procedures om vakbonden op te richten, en een uitbreiding van kinderopvang, ouderschapsverlof en ziekteverzekering. (JVP/ADR)