'Migranten kwetsbaar voor intimidatie bij verkiezingen'

Nieuws

'Migranten kwetsbaar voor intimidatie bij verkiezingen'

Katherine Stapp

26 oktober 2004

Migranten die zich op de valreep nog hebben laten registreren, kunnen van doorslaggevende betekenis zijn bij de uitslag van de presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten. Maar ze zijn ook kwetsbaar voor intimidatie. Amerikaanse burgerrechtenorganisaties vrezen dat sommige migranten uit angst thuis zullen blijven op 2 november.

Uit een nieuw rapport van het Amerikaanse Immigration Policy Centre blijkt dat tijdens de laatste verkiezingsperiode het aantal volwassen immigranten dat zich heeft geregistreerd om te stemmen, met 20 procent is gegroeid naar 6,2 miljoen mensen. Zij komen voornamelijk uit Latijns-Amerika en Azië.

Nu de huidige Republikeinse president George W. Bush en zijn Democratische opponent John Kerry in de peilingen bijna gelijk staan, kunnen de migranten de doorslag geven. Volgens Janelle Hu van de Asian and Pacific Islander American Vote 2004, een project dat in negentien staten loopt, is de opkomst onder haar achterban meestal hoog. Wel zijn er vaak taalproblemen. Volgens de stemwet horen kiezers dan hulp te krijgen, maar dat gebeurt nog lang niet overal.

Met nog negen dagen te gaan tot de verkiezingen, wachten sommige kiezers nog steeds op hun registratiekaart. Dat komt omdat veel aanvragen op het laatste moment binnenkwamen. In Michigan werden vlak voor de sluitingsdatum nog 10.000 aanvragen ingediend. Ik ga ervan uit dat die allemaal verwerkt zijn voor de verkiezingen. Maar we zijn al bezig mensen uit te leggen hoe ze een voorlopig stembiljet kunnen krijgen, zegt Hu. Een voorlopig stembiljet kan gebruikt worden als iemands naam niet op de stemlijst staat. Hij kan dan gewoon stemmen en na de verkiezingen wordt de registratie alsnog gecontroleerd. Migranten moeten extra alert zijn, zegt Hu. Als was het alleen al vanwege hun afwijkende achternamen en de verwarring die daardoor soms ontstaat.

Arabische Amerikanen staan vanwege de angst voor aanslagen tijdens de verkiezingen extra onder druk, zegt Laila Al-Qatami, voorlichtster van het American-Arab Anti-Discrimination Committee. Meer dan twee miljoen Arabische Amerikanen wonen in Michigan, Illinois en Ohio, waar zich in het verleden gevallen van intimidatie voordeden. Bij de burgemeestersverkiezingen in Hamtrack (Michigan) in 1999, werden Arabische kiezers terwijl ze in de rij stonden, benaderd door leden van een groep die zich ‘Burgers voor een Beter Hamtrack’ noemde. Zij eisten van de van hen een bewijs dat ze Amerikaans staatsburger waren en wilden dat ze ter plekke de burgereed aflegden. Dat soort intimidatie baart ons grote zorgen, zegt Al-Qatami.

Al-Qatami’s organisatie heeft voor de verkiezingen van 2 november een boekje gepubliceerd, waarin de Arabische kiezers wordt uitgelegd wat hun rechten zijn. Ook staat er een telefoonnummer in dat ze kunnen bellen zodra zich problemen voordoen.

Tijdens de verkiezingen worden waarnemers ingezet om fraude te voorkomen, maar burgerrechtenorganisaties zijn bang dat zij kiezers beoordelen op afkomst. Er bestaat een risico dat deze mensen zich snel onder druk gezet voelen door autoriteiten, zegt Ben Johnson, directeur van het Immigration Policy Centre. Het is niet vanzelfsprekend dat ze voor hun rechten opkomen, vooral na de gebeurtenissen van 11 september. De overheid moet ervoor zorgen dat ze niet uit angst wegblijven.

Het aantal nieuwe kiezers dat zich tussen 1996 en 2000 liet registreren, bestaat voor meer dan de helft uit migranten. Vooral in staten als Arizona, Florida en Pennsylvania kan hun keuze invloed hebben. De uitslag kan daar bepaald worden door een handvol kiezers. Migranten stemmen vanouds vaak op de Democraten, maar een groot aantal van hen staat ook bekend als zwevende kiezers. (JS/PD)