Migratie domineert Noorse verkiezingen

Nieuws

Migratie domineert Noorse verkiezingen

A. D. McKenzie

06 september 2013

De Noorse politieke wereld houdt de adem in in de aanloop naar de parlementsverkiezingen maandag.  Migratie is uitgegroeid tot een van de sleutelthema's in de kiescampagnes.

Volgens opiniepeilingen ligt de Conservatieve Partij op kop, maar zouden populistische partijen zoals de Partij van de Vooruitgang met een anti-immigratieagenda genoeg stemmen kunnen halen om deel uit te maken van de coalitie.

Hoewel ze erin geslaagd is de economie relatief gezond door de economische crisis te loodsen, lijkt het bewind van de huidige socialistische regering voorbij. De Noorse bevolking wil na acht jaar een nieuwe wind laten waaien, en de linkse regering krijgt kritiek omdat ze te weinig bespaart.

Migratie

De Partij van de Vooruitgang, de derde grootste politieke groep in Noorwegen, heeft tijdens haar campagne stevig ingezet op strengere immigratiewetten. Ze wil onder meer de asielprocedure en familiehereniging moeilijker maken en het aantal migranten van buiten de Europese Unie beperken.

“We hebben een strikter standpunt rond immigratie dan de andere partijen”, zegt Ketil Solvik-Olsen, de woordvoerder van de partij en een van de kanshebbers op een ministerpost. “We willen nog altijd een open land zijn en mensen verwelkomen die een bijdrage kunnen leveren door hun speciale talent. Maar we willen tegelijk strenger zijn voor mensen die asiel zoeken.”

Om minder radicaal over te komen heeft de partij haar toon gemilderd en heeft ze zich gedistantieerd van haar voormalige lid Anders Breivik, de dader van de aanslagen in 2011 waarbij 77 mensen omkwamen. Volgens Solvik-Olsen heeft de associatie met Breivik de partij geen goed gedaan, maar zien de mensen nu dat “zijn ideeën niets met onze partij te maken hebben. Hij heeft zelf ook gezegd tijdens zijn proces dat hij ontgoocheld was dat we zijn ideeën niet volgden.”

De partij wil naar eigen zeggen een stabiele regering, ook al houdt dat in dat ze uiteindelijk met drie andere partijen zal moeten regeren. Maar het is nog de vraag of die andere, meer gematigde partijen zich zullen kunnen vinden in de harde standpunten van de partij rond immigratie.

De conservatieven erkennen dat Noorwegen nood heeft aan buitenlandse werkkrachten, maar pleit ook voor een beperking op immigratie. Kleinere partijen zoals de groenen ijveren voor een eerlijk asielbeleid, met speciale focus op de rechten van kinderen.

Sociaal vangnet

Volgens de nationalisten zijn de asielzoekers aangetrokken door het genereuze sociale vangnet in Noorwegen, eerder dan om er te komen werken. “Asielzoekers die in hun eigen land vervolgd worden, zullen we natuurlijk verzorgen”, zegt Solvik-Olsen. “Maar we willen een betere samenwerking met het VN-systeem, zodat zij meer van het werk kunnen organiseren. Misschien kunnen we die mensen wel helpen dichter bij hun thuis, of beter organiseren wie in welk land terechtkomt.”

Momenteel maken migranten ongeveer 12 procent uit van de Noorse bevolking van 5,07 miljoen inwoners. In de hoofdstad Oslo zijn ze goed voor 30,4 procent. Uit de officiële cijfers blijkt ook dat het aantal asielzoekers al sterk gedaald is, van 17.200 in 2011 tot 9.800 vorig jaar, vooral als gevolg van een strenger immigratiebeleid.

Dat is ook de mening van de Noorse Organisatie voor Asielzoekers. “Er is al veel veranderd in de laatste dertig jaar. De overheid heeft nu meer expertise en kennis over de omstandigheden van asielzoekers dan vroeger”, zegt de organisatie. “Maar asielzoekers blijven een kwetsbare groep. Noorwegen en andere Europese landen blijven een strikt immigratiebeleid nastreven, waardoor mensen teruggestuurd dreigen te worden naar de landen die ze vervolgen.”