‘Migratiebeweging is positieve zaak’

Nieuws

‘Migratiebeweging is positieve zaak’

Maja Cools

22 januari 2009

In 2007 zijn er in België 75.350 vreemdelingen bijgekomen. Antwerpen is, naast het Brussels Gewest, de belangrijkste migratiestad en heeft de meeste verschillende nationaliteiten. In Antwerpen kwamen er in 2007 2,03 procent nieuwe vreemdelingen bij.

Dat meldt npdata (Non-Profit Data van socioloog Jan Hertogen), voortgaande op de listings van de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie. Voor elke gemeente in België ging Hertogen na hoeveel vreemdelingen er in 2007 bijgekomen zijn en welke nationaliteiten er aanwezig zijn.
Enkele cijfers: Antwerpen kreeg het meeste Oost-Europese nieuwkomers over de vloer, in totaal 2.561. Ook Nederlanders (1.504) en Aziaten (1.358) migreren het meest naar Antwerpen. Naast Brusselse gemeenten is Antwerpen met 1.217 de belangrijkste stad voor Marokkaanse nieuwe immigratie, vóór Mechelen, Verviers, Gent en Vilvoorde.
Ook Polen (1285) en Russen (170) kwamen in 2007 het liefst naar Antwerpen. De gemeente mocht verder als belangrijkste nieuwkomers ook Turken (479), Bulgaren (310) en Roemenen (234) welkom heten.

Dubbel zoveel vreemdelingen bij in België

In 2007 groeide het vreemdelingencijfer in heel België aan met 75.350 mensen of 18,6 procent ten aanzien van 2006. Daarvan zijn er 118 die van Belg vreemdeling werden (om bijvoorbeeld Italiaans, Marokkaans of Frans te worden). Van de vreemdelingen werden er in 2007 wel 36.063 mensen Belg. Dat wil zeggen dat de evolutie van het vreemdelingencijfer in 2007 uiteindelijk met 39.287 mensen steeg: op 1 januari 2007 waren er 932.161 vreemdelingen in België, op 1 januari 2008 waren dat er 971.448.
Op twintig jaar tijd kwamen er 714.156 vreemdelingen bij in ons land. Dat zijn er gemiddeld 35.708 per jaar. In 2007 waren dat er meer dan het dubbel. Het cijfer van bijkomende vreemdelingen is het verschil tussen de inschrijvingen (immigranten, geboorten en statistische aanpassingen) en de uitschrijvingen (emigranten, sterfgevallen of vreemdelingen uit het bevolkingsregister geschrapt). Volgens de bevolkingsprojecties van het Planbureau en AD SEI zal de stijging van nieuwe inschrijvingen zich nog verder doorzetten.

Het stelt België veilig voor de komende 10-20 jaar. Dat komt omdat er een jonge generatie naar ons land migreert. Gezien de algemene vergrijzing in België is dat niet slecht.

Mensen wakker schudden

Waarom houdt iemand zich nu met deze cijfers en statistieken over vreemdelingen bezig? Jan Hertogen: “Omdat iemand die vaststellingen moet doen, naar buiten moet brengen en de mensen moet wakker schudden.” Hertogen ziet de migratiestroming als een positief gegeven. “De migratie komt tegemoet aan de verwachtingen van Europa,” zegt hij. “Het stelt België veilig voor de komende 10-20 jaar. Dat komt omdat er een jonge generatie naar ons land migreert. Gezien de algemene vergrijzing in België is dat niet slecht.”
Hertogen stelt ook dat de verschillende nationaliteiten die naar ons land komen een potentieel met zich meebrengen. “Daar zou België zorg voor moeten dragen, in plaats van erover te zeuren, want dat richtte tot hiertoe alleen maar schade aan.”
Onderwijs, vorming en werk zouden dat potentieel volgens hem moeten benutten. We moeten die diversiteit niet als een last zien, maar eerder inspelen op de migratie en de rijkdom ervan inzien. “Marokkanen brengen bijvoorbeeld een cultuur van drieduizend jaar met zich mee, dat is van groot sociologisch belang,” vindt Jan Hertogen.
Voor meer info en cijfers: http://www.npdata.be/.