Mijnbouwbedrijven Peru naar de rechter tegen belasting

Nieuws

Mijnbouwbedrijven Peru naar de rechter tegen belasting

Mijnbouwbedrijven Peru naar de rechter tegen belasting
Mijnbouwbedrijven Peru naar de rechter tegen belasting

IPS

14 augustus 2014

Grote mijnbouwbedrijven in Peru hebben een reeks rechtszaken in gang gezet tegen de hogere belasting die ze moeten betalen voor inspectie en milieutoezicht.

Op 7 augustus hebben veertien mijnbouwbedrijven bij verschillende rechtbanken zaken aangespannen tegen de nieuwe belastingregeling. Ze richten zich op het voorzitterschap van de Raad van Ministers, het ministerie van Economie en Financiën, het ministerie van Milieu, het ministerie van Energie en Mijnen en het OEFA, het Peruaanse toezichtsorgaan dat de belasting int. De bedrijven noemen de nieuwe belasting die ze moeten betalen ‘confiscatie.’

De inspectiebelasting dateert al uit 2000 en is bedoeld om toezichtorganen te financieren. In de afgelopen jaren werd het tarief per bedrijf berekend op grond van concrete factoren, zoals het aantal dagen werk en de kosten van laboratoriumtests. In december besloot de regering echter de bijdrage vast te stellen op 0,15 procent van de jaarlijkse verkoop in 2014 en 2015, en 0,13 procent in 2016.

Door die maatregel groeiden de inkomsten van het OEFA uit de mijnbouwindustrie van bijna 300.000 euro in 2013 naar 6,7 miljoen euro in de eerste helft van dit jaar. Het OEFA schat dat er dit jaar in totaal ruim 11 miljoen euro binnenkomt.

Werkelijke kosten

Xstrata Las Bambas, een onderdeel van de multinational Glencore Xstrata, stelt dat onder de nieuwe wetgeving tot 36 keer meer betaald wordt dan voorheen. Delia Morales, directeur supervisie bij het OEFA, stelt dat het oude systeem niet meer van deze tijd is. Het technische werk zou niet goed uitgevoerd kunnen worden en de overheid heeft ook als taak de plaatselijke bevolking te informeren over de mogelijke gevolgen van mijnbouwactiviteiten, zegt ze.

Milieutoezicht moet niet beperkt blijven tot de controle van specifieke bedrijven

Javier Velarde, algemeen manager van mijnbouwbedrijf Yanacocha, heeft er geen bezwaar tegen dat mijnbouwbedrijven het toezicht betalen. ‘Maar het moet om de werkelijke kosten gaan.’ De mijnbouwbedrijven moeten naar zijn mening niet andere activiteiten financieren die niet direct gerelateerd zijn aan inspectie en toezicht.

Iván Lanegra, specialist in milieubeleid en voormalig plaatsvervangend minister van interculturele zaken, meent echter dat milieutoezicht niet beperkt moet blijven tot controle van specifieke bedrijven. Naar zijn mening is het ‘eerlijk om bedrijven die aanzienlijke winsten maken te laten betalen voor toezicht, omdat hun activiteiten een serieuze bedreiging voor het milieu vormen.’ Lanegra zegt dat het niet goed zou zijn om de kosten te laten betalen uit belastinggeld dat door alle Peruanen wordt betaald.

Peru is wereldwijd de vijfde producten van goud, de tweede van zilver, de derde van koper, zink en tin en de vierde van lood. De mijnbouw is goed voor 9 procent van het bruto binnenlands product, 60 procent van de export, 21 procent van de private investeringen en 30 procent van de inkomstenbelastingen. De mijnbouwbedrijven maken miljarden dollars winst.