Juridische verankering van de klimaatdoelen via een bijzondere wet

Milieu- en Noord-Zuidbeweging vragen grondwetswijziging voor klimaatwet

GUE/NGL CC BY-NC-ND 2.0

Klimaatmars Brussel

Bond Beter Leefmilieu, 11.11.11, WWF en Greenpeace roepen alle politieke partijen op om zich achter een grondwetswijziging te scharen voor een klimaatwet. Uit advies van de Raad van State blijkt dat zo’n grondwetswijziging nodig is.

De Kamercommissie Volksgezondheid en Leefmilieu besprak het advies van de Raad van State. Daarbij blijkt dat een grondwetswijziging van artikel 7bis nodig is om een juridische verankering van de klimaatdoelen via een bijzondere wet mogelijk te maken.

Aanvulling

Een van de opties die de Raad van State in zijn advies naar voren schuift, is een grondwetsherziening. Zo’n wijziging voorziet in een juridische basis voor de klimaatwet en is nog tijdens deze legislatuur mogelijk, stellen de organisaties. De volgende legislatuur kan het enkel als het betreffende grondwetsartikel nu al voor herziening vatbaar wordt verklaard.

De academici die het voorstel van bijzondere wet schreven, stellen een wijziging voor waarbij het artikel wordt aangevuld met een tweede lid: “Zij werken inzonderheid samen aan een doeltreffend klimaatbeleid overeenkomstig de doelstellingen, beginselen en modaliteiten vastgesteld bij een wet aangenomen met de meerderheid bepaald in artikel 4, laatste lid.”

“Bijna alle partijen hebben zich in een resolutie al geschaard achter koolstofneutraliteit voor 2050”

Bond Beter Leefmilieu, Greenpeace, WWF en 11.11.11 roepen alle politieke partijen op om die wijziging goed te keuren. “Bijna alle partijen hebben zich in een resolutie al geschaard achter koolstofneutraliteit voor 2050”, zegt Mathias Bienstman van Bond Beter Leefmilieu.

“Dat doel moet ook juridisch verankerd worden om burgers en bedrijven voldoende zekerheid en richting te geven in die omschakeling naar een klimaatvriendelijke samenleving.”

Bienstman roept alle partijen op om constructief samen te werken en voorstellen te doen voor de juridische verankering. “Maar het is duidelijk dat zonder een grondwetsherziening een aantal beloftevolle paden zich nu al sluiten. Dat kunnen we niet aanvaarden.”

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Wil je dat MO* dit soort verhalen blijft brengen?
Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 2522   proMO*’s steunen ons vandaag al.

Word proMO* of Doe een gift