Milieuorganisaties betreuren Brexit

Nieuws

Milieuorganisaties betreuren Brexit

Milieuorganisaties betreuren Brexit
Milieuorganisaties betreuren Brexit

IPS

24 juni 2016

Milieuorganisaties in zowel Groot-Brittannië als Brussel reageren teleurgesteld op de beslissing van de Britten om de EU te verlaten. De stap is niet enkel slecht nieuws voor het milieu in Groot-Brittannië, maar ook voor de strijd tegen de klimaatverandering, zeggen ze.

‘We moeten deze beslissing van het Britse volk betreuren omdat het risico’s en onzekerheden met zich meebrengt voor het Britse leefmilieu, en ook de Europese positie verzwakt in de strijd tegen internationale milieu- en klimaatuitdagingen’, zegt Geneviève Pons, directeur van het Europese kantoor van het Wereldnatuurfonds (WWF) in een reactie. James Thornton van de juridische ngo Client Earth zegt ‘geschokt, ontgoocheld en extreem bezorgd’ te zijn.

Milieuorganisaties zijn het erover eens dat het EU-lidmaatschap heel wat milieuvoordelen opgeleverd heeft voor zowel de burger als het leefmilieu in Groot-Brittannië en de hele Unie. Het lidmaatschap resulteert in schonere lucht en water, de bescherming van belangrijke habitats en biodiversiteit, en een snellere transitie weg van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energie.

In gevaar

‘Veel van de wetten die ons drink- en zwemwater veilig maken, onze lucht schoner, onze visserij duurzamer en ons klimaat veiliger zijn nu in gevaar’, zegt John Sauven, directeur van Greenpeace-UK. ‘Maar Greenpeace is vastbesloten om dit land niet te laten afleiden naar het jaar 0 op het vlak van milieubescherming.’

Dat is ook te horen bij Friends of the Earth. ‘De strijd start nu om ons ervan te verzekeren dat Groot-Brittannië de milieugaranties die we van de EU erfden niet afzwakt’, zegt Graig Bennett van Friends of The Earth in Groot-Brittannië. ‘Enkele grote namen zullen het resultaat van dit referendum gebruiken om onze milieubescherming te verzwakken. Dat betekent dat enkele van de meest geliefde gebieden in ons land nu in de vuurlinie liggen. Ook de bescherming van meer dan duizend dier- en plantensoorten onder de Europese Habitatrichtlijn is nu in gevaar.’

Camerons opvolger

Nu de Britse premier David Cameron zijn vertrek heeft aangekondigd, is de onzekerheid ook groot over zijn opvolger. ‘Er is een duidelijke vrees dat de opvolger van Cameron uit een hoek zal komen die brandhout wil maken van de regels tegen vervuiling’, zegt Sauven.

Hoewel er tijdens de campagnes van voor- en tegenstanders weinig is gepraat over de gevolgen voor het milieu of de strijd tegen de klimaatverandering, vermoeden de organisaties dat het referendum gebruikt zal worden om een meer klimaatsceptische koers te varen. ‘De klimaatsceptische vleugel binnen de Conservatieve Partij zal door deze overwinning gesterkt worden’, zegt Sauven. ‘Dat betekent dat de groene beweging, en eigenlijk elke Brit die waarde hecht aan een schoon en veilig milieu, de aanval op onze natuur zullen moeten afslaan.’

Slagkracht

Ook voor het Europese milieu- en klimaatbeleid heeft het vertrek van de Britten mogelijk grote gevolgen. Het WWF wijst erop dat met Groot-Brittannië ook een belangrijke voorstander van ambitieuze klimaatactie verdwijnt. Daardoor dreigt het evenwicht binnen de EU op te schuiven naar de Oost-Europese lidstaten, die veel terughoudender zijn in de strijd tegen de klimaatverandering. Bovendien verliest de EU zonder Groot-Brittannië aan kracht in de internationale onderhandelingen.

‘Of het nu gaat om de klimaatverandering, de zoektocht naar een juist antwoord op de vluchtelingencrisis, het omkeren van de vernieling van het milieu of het intomen van het winstbejag van bedrijven: er is samenwerking nodig tussen alle landen in Europa’, zegt Magda Stoczkiewicz, directeur van Friends of the Earth Europe.

Ook de Europese Groenen noemen Europa ‘minder kleurrijk en divers’. Monica Frassoni en Reinhard Bütikofer, de co-voorzitters van de partij, pleiten voor een  “reset” van de Europese Unie. Die moet geloofwaardige oplossingen bieden voor de economische onzekerheid en het groeiende gevoel van onveiligheid.