Milieuorganisaties noemen EU-positie voor klimaattop ‘zwak’

Nieuws

Milieuorganisaties noemen EU-positie voor klimaattop ‘zwak’

Milieuorganisaties noemen EU-positie voor klimaattop ‘zwak’
Milieuorganisaties noemen EU-positie voor klimaattop ‘zwak’

IPS

21 september 2015

Milieuorganisaties zijn niet onder de indruk van de positie die de EU vrijdag heeft ingenomen in de aanloop naar de klimaattop in Parijs. Het is een positief signaal, maar de EU blijft onduidelijk over hoe ze de doelstellingen wil halen, klinkt het.

De Europese Raad van Milieuministers kwam eerder vandaag een voorstel overeen dat op het eerste gezicht indrukwekkend is: de EU blijft bij de doelstelling van 40 procent minder broeikasgassen tegen 2030 en de helft minder tegen 2050. Eind deze eeuw zou de Unie zelfs klimaatneutraal moeten zijn.

Link

Lees ook: ‘Verwacht geen mirakel op de klimaatconferentie van Parijs’

Milieuorganisaties zijn echter niet onder de indruk. ‘De positie van de EU is nog steeds ver verwijderd van wat we nodig hebben om een effectieve deal te bereiken in Parijs’, zegt Jiri Jerabek, adviseur Energiebeleid bij Greenpeace EU. ’Europa kan en moet meer doen om de transitie naar hernieuwbare bronnen te maken en zich ertoe verbinden om fossiele brandstoffen uit te faseren. In Parijs zou de EU een front moeten vormen voor de langetermijndoelstelling om fossiele brandstoffen uit te faseren tegen 2050.’

Vaag

Het Wereldnatuurfonds (WWF) heeft vooral vragen bij manier waarop de EU haar doelstelling van 40 procent tegen 2030 zal halen, want daarover blijven de ministers vaag.

‘Met deze beslissing tonen de ministers dat ze aan de zijde van de fossiele brandstofindustrie blijven staan.’

‘Nu de klimaatverandering steeds sneller en erger wordt, is het betreurenswaardig dat de ministers van Leefmilieu niet meer details geven over hoe de EU de eigen klimaat- en energiedoelstelling denkt te halen’, zegt Geneviève Pons Deladrière, directeur EU-beleid van het WWF. ‘Burgers en gemeenschappen over de hele wereld vormen de voorhoede van de omslag naar schone energie en keren zich af van steenkool en andere fossiele brandstoffen. Europa kan zich geen zwak akkoord in Parijs veroorloven. De klimaattop zal beoordeeld worden op de daden, niet op de woorden.’

Ook Susann Scherbarth van Friends of the Earth Europe heeft weinig begrip voor de beslissing. ‘Dit is geen goed teken voor een internationaal klimaatakkoord. Met deze beslissing tonen de ministers dat ze aan de zijde van de fossiele brandstofindustrie blijven, terwijl ze hadden kunnen kiezen voor energiebesparing en de vervanging van ons energiesysteem door schone, hernieuwbare versie die door de mensen gekozen wordt. Nochtans is die transitie al in heel Europa bezig, geleid door burgers en gemeenschappen.’