Miljard hongerlijders wachten op hun reddingsplan

Nieuws

Miljard hongerlijders wachten op hun reddingsplan

Wolfgang Kerler

15 oktober 2008

Het is tegenwoordig in de mode om mondiale crisissen te bezweren door er grote sommen belastingsgeld tegenaan te smijten. In die context is het bijzonder onrechtvaardig dat nog altijd één miljard aardbewoners honger moeten lijden, vindt het Duitse Welthungerhilfe. De organisatie publiceert een Globale Hongerindex waarin Congo het land is waar de situatie tegenover 1990 het ergst verslechterde.

De rangschikking van 88 ontwikkelingslanden kwam tot stand in samenwerking met het International Food Policy Research Institute (IFPRI) en Concern Worldwide. De gegevens dateren van de periode 2001 tot 2006, dus voor de hoge voedselprijzen de situatie nog erger hebben gemaakt.

De landen krijgen een cijfer tussen 0 en 100 op basis van drie indicatoren: het aandeel ondervoede personen, het percentage kinderen jonger dan vijf met onvoldoende lichaamsgewicht en het sterftecijfer in die leeftijdsklasse. Hoe dichter de score bij nul ligt, hoe beter.

De index daalde voor alle landen samen van gemiddeld 18,7 in 1990 tot 15,2 procent in 2008, vooral omdat de kinderen tegenwoordig beter worden gevoed. Het sterftecijfer onder de vijf jaar en de algemene ondervoeding evolueerden minder gunstig. “De wereld heeft in de voorbije decennia maar traag vooruitgang geboekt en de verschillen tussen landen en regio’s zijn dramatisch”, zegt Joachim von Braun, directeur-generaal van IFPRI.

Zorgenkind Congo

Tegenover 1990 is de index in Latijns-Amerika met 40 punten gedaald, in Zuidoost-Azië met 30, in Zuid-Azië met 25 en Afrika met 11 punten. “De achteruitgang is het sterkst in de Democratische Republiek Congo, van 25,5 in 1990 tot 42,7 nu”, zegt Marion Aberle van Welthungerhilfe. Je vindt in dat land dan ook alle karakteristieken van landen met een hongerprobleem: oorlog, politieke instabiliteit, een aidsprobleem en een gebrek aan mensenrechten.

De andere landen met een “extreem alarmerend” indexcijfer van meer dan 30 zijn Eritrea, Burundi, Niger, Sierra Leone, Liberia en Ethiopië. In de categorie “alarmerend” van meer dan 20 indexpunten zitten, op Haïti na, alleen landen uit zwart Afrika en Zuid-Azië. Koeweit en Peru boekten de meeste vooruitgang: beide landen zijn erin geslaagd hun indexcijfer met 70 procent te verlagen.

“Er zijn succesverhalen maar het algemene plaatje blijft somber”, zegt Aberle. “Het is gewoonweg een schandaal dat één miljard mensen in de wereld nog honger moeten lijden.” De enige manier om daar wat aan te doen is de productiviteit opdrijven van de landbouwsector in ontwikkelingslanden, aldus Aberle. “Het zou goed zijn dat de internationale gemeenschap even wilskrachtig optreedt tegen de honger als tegen de financiële crisis.”

India

In India daalde de hongerindex van 32,5 in 1990 tot 23,7 in 2008. Het land staat daarmee 66ste in de rangschikking. Maar omdat India zo groot is, woont er een vijfde van de mensen met honger in de wereld. Om een meer precies beeld te krijgen, maakte IFPRI ook een hongerindex voor de 17 grootste deelstaten. Punjab scoort het beste met 13,6 punten, Madhya Pradesh het slechtst met 30,9 punten.

“Interessant is het verband tussen economische groei en honger”, zegt Purnima Menon van IFPRI. “Niet alle staten met een hoge groei slagen er ook in om de honger terug te dringen.” Om de toestand te verbeteren moet volgens het rapport ook in India worden geïnvesteerd in de landbouw, in sociale bescherming en een betere toegang tot voedsel en medische zorgen voor vrouwen en kinderen.