Miljarden schade door verwoesting mangrovebossen

Nieuws

Miljarden schade door verwoesting mangrovebossen

Miljarden schade door verwoesting mangrovebossen
Miljarden schade door verwoesting mangrovebossen

IPS

30 september 2014

Mangrovebossen worden drie tot vijf keer sneller verwoest dan andere bossen. Dat levert miljarden dollars economische schade op, stelt het VN-Milieuprogramma (UNEP) in een gisteren (maandag) verschenen rapport.

Anton Bielousov (CC BY-SA 3.0)

Mangrovebossen zijn niet alleen van cruciaal belang voor de instandhouding van kustgebieden, maar kunnen ook de gevolgen van de klimaatverandering verzachten.

Anton Bielousov (CC BY-SA 3.0)

Het rapport beschrijft hoe de extra uitstoot van broeikasgassen, veroorzaakt door het verlies aan mangrovebossen, goed is voor bijna een vijfde van de wereldwijde uitstoot door ontbossing. Het UNEP becijfert de economische schade van de ontbossing op 6 tot 42 miljard dollar jaarlijks.

Mangroves worden ook bedreigd door de klimaatverandering, die een verlies van nog eens 10 tot 15 procent van de mangrovebossen kan veroorzaken tegen 2100.

Mangrovebossen komen voor in 123 landen en beslaan 152.000 vierkante kilometer. Meer dan 100 miljoen mensen wonen binnen 10 kilometer van grote mangrovebossen. Zij zijn daar vaak afhankelijk van voor visserij, producten uit het bos, schoon water en bescherming tegen erosie en extreme weersomstandigheden.

‘Meer dan een kwart van de originele mangrovebossen op aarde is al verloren gegaan. Dit heeft mogelijk verwoestende gevolgen voor de biodiversiteit.’

Biodiversiteit

UNEP-directeur Achim Steiner zei bij de presentatie van het rapport dat de “escalerende verwoesting en degradatie” van de mangrovebossen wordt veroorzaakt door aquacultuur, landbouw, kustontwikkeling en vervuiling.

‘Meer dan een kwart van de originele mangrovebossen op aarde is al verloren gegaan. Dit heeft mogelijk verwoestende gevolgen voor de biodiversiteit, voedselzekerheid en het levensonderhoud van sommige van de meest gemarginaliseerde kustbewoners in ontwikkelingslanden.’ Meer dan 90 procent van de mangrovebossen is te vinden in ontwikkelingslanden.

SDG’s

Het verlies van de bossen zal doorgaan als er geen beleidswijzigingen worden doorgevoerd, staat in het rapport. De auteurs roepen beleidsmakers dan ook op gebruik te maken van de vele mogelijkheden die er zijn de bossen te beschermen. Een van die mogelijkheden is het opnemen van specifieke doelstellingen hierover in de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s), die na 2015 in de plaats komen voor de Millenniumdoelen. Ook zou er een ‘Mangrovenfonds’ kunnen komen, gesteund door de Wereldbank, het Global Environment Fund (GEF), nationale regeringen en de VN.

Mangrovebossen slaan veel CO2 op. Het beschermen van de bossen is een zinnige en kosteneffectieve maatregel die kan helpen de gevolgen van de klimaatverandering te verzachten, staat in het rapport.