Bewegen richting ‘een welzijnseconomie’

Miljoenen artsen eisen klimaatactie om gezondheid te beschermen

pxHere (CC0)

De WHO dringt er bij alle landen op aan zich tijdens COP26 te verbinden aan beslissende maatregelen om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graad Celsius.

Wereldleiders moeten steviger maatregelen nemen tegen de klimaatverandering, zo eisen miljoenen artsen in een gezamenlijke brief. Anders dreigt een wereldwijde gezondheidscrisis.

De brief, geschreven door 300 organisaties die in totaal 45 miljoen artsen en andere zorgmedewerkers vertegenwoordigen, werd deze week vrijgegeven door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

‘We roepen de leiders van alle landen en hun vertegenwoordigers die aanwezig zijn bij de COP26 op om de dreigende gezondheidsramp te voorkomen door de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graad Celsius. We eisen dat menselijke gezondheid en rechtvaardigheid centraal staan in alle maatregelen rond mitigatie en aanpassing aan klimaatverandering’, zo staat in de brief te lezen.

De brief richt zich tot de aanwezigen van de klimaattop COP26, vanaf 31 oktober in het Schotse Glasgow. Daar komen regeringsleiders bijeen om de toezeggingen die voortvloeien uit het Parijsakkoord te onderzoeken en te verbeteren. Dat akkoord zet de internationale gemeenschap ertoe aan om de uitstoot van broeikasgassen tegen het einde van deze eeuw te verminderen en de opwarming van de aarde niet meer dan 1,5 graad Celsius boven het niveau van vóór 1900 te laten uitkomen.

Relatie tussen klimaat en gezondheid

De WHO zette de brief van de gezondheidswerkers in om landen te vragen dringend te werken aan maatregelen tegen klimaatverandering, om zo een ‘gezondheidscatastrofe te voorkomen’ en te zorgen voor een ‘gezond en ecologisch’ herstel van de coronacrisis.

Zorgpersoneel wereldwijd krijgt nu al talloze patiënten te zien die zijn geschaad door de gevolgen van klimaatverandering.

De brief stelt dat veranderingen in weer en klimaat de kans op ziekten die via voedsel, water en dieren worden overgedragen, doen toenemen. De impact van klimaatomstandigheden heeft zelfs een negatieve invloed op de geestelijke gezondheid, zeggen de ondertekenaars.

Gelijktijdig met de brief publiceerde de WHO een rapport dat aan de COP26-deelnemers wordt aangeboden. Hierin benadrukt de organisatie ‘de intrinsieke relatie tussen klimaat en gezondheid’, en benoemt ze dat zorgpersoneel wereldwijd nu al talloze patiënten te zien krijgt die zijn geschaad door de gevolgen van klimaatverandering.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur van de WHO, zegt dat ‘dezelfde niet-duurzame opties die onze planeet doden, ook mensen doden’. Vervuiling als gevolg van de verbranding van fossiele brandstoffen veroorzaakt bijvoorbeeld liefst dertien doden per minuut, terwijl het óók flink bijdraagt aan de opwarming van de aarde.

Daarom dringt de WHO er bij alle landen op aan zich tijdens COP26 te verbinden aan beslissende maatregelen om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graad Celsius. Niet alleen omdat het de juiste beslissing is, maar ook omdat het de mensheid ten goede komt, aldus Tedros.

De WHO zegt dat de bescherming van onze gezondheid ‘actie vereist in alle sectoren, inclusief energie, transport, natuur, voedselsystemen en financiën’. Het stelt ook dat het positieve effect op de volksgezondheid van de uitvoering van ambitieuze klimaatacties de kosten ver zal overstijgen. Als de doelstellingen van het Parijsakkoord behaald zouden worden, kunnen jaarlijks miljoenen levens gered worden door onder meer luchtkwaliteit, dieet en lichaamsbeweging te verbeteren.

Aanbevelingen

Het WHO-rapport wordt afgesloten met tien aanbevelingen aan de COP26-deelnemers. Allereerst: zet je in voor een gezond, ecologisch en eerlijk herstel van de coronacrisis. Zet gezondheid en sociale rechtvaardigheid centraal in de VN-klimaatonderhandelingen en geef prioriteit aan klimaatinterventies met de grootste economische, sociale en gezondheidsvoordelen.

Ook roept de organisatie de deelnemers op om de weerbaarheid van mensen tegen klimaatrisico’s te vergroten door klimaatbestendige en ecologisch duurzame gezondheidsstelsels en -faciliteiten te creëren. Het vraagt de leiders ‘een rechtvaardige en inclusieve energietransitie’ te faciliteren, door energiesystemen te creëren die het klimaat en de gezondheid beschermen.

Blijf op de hoogte

Schrijf je in op onze nieuwsbrieven en blijf op de hoogte van het mondiale nieuws
Het rapport roept verder op tot vernieuwing van ‘stedelijke omgevingen, vervoer en mobiliteit, bevordering van stadsontwerp en duurzame en gezonde vervoerssystemen die beter gebruik maken van land, betere toegang bieden tot groene en blauwe openbare ruimtes en het gebruik van fiets en openbaar vervoer stimuleren’. Andere adviezen draaien om natuurherstel en -bescherming als de basis van onze gezondheid, duurzaam levensonderhoud en de bevordering van gezonde, duurzame en veerkrachtige voedselsystemen en -patronen.

Tot slot vraagt het om een gezondere, eerlijkere en groenere toekomst te financieren, te bewegen richting ‘een welzijnseconomie’ en bij dringende klimaatactie goed te luisteren naar de wereldwijde zorggemeenschap.

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 3181   proMO*’s steunen ons vandaag al. 

Word proMO* of Doe een gift