Miljoenen mensen belanden in armoede door hoge zorgkosten

COMSEVENTHFLT (CC BY-NC-ND 2.0)

 

Ongeveer de helft van de wereldbevolking moet het stellen zonder basisgezondheidszorg. Jaarlijks belanden miljoenen huishoudens in armoede omdat ze zorgkosten uit eigen zak moeten betalen. Dat blijkt uit onderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

Momenteel geven 800 miljoen mensen minstens 10 procent van hun huishoudbudget uit aan zorg voor zichzelf, een kind of een ander familielid. Voor bijna 100 miljoen mensen zijn deze kosten zo hoog, dat ze in grote financiële problemen komen.

‘Investeringen in gezondheidszorg zijn essentieel voor de opbouw van menselijk kapitaal’

‘Investeringen in gezondheidszorg, en meer in het algemeen in mensen, zijn essentieel voor de opbouw van menselijk kapitaal en om duurzame en inclusieve groei mogelijk te maken’, zegt Jim Yong Kim, voorzitter van de Wereldbank. Hij stelt dat het huidige systeem ‘kapot’ is. ‘We moeten de manier waarop we geld vrijmaken voor zorg en menselijk kapitaal, fundamenteel anders aanpakken. Vooral op landniveau.’ Er moet meer geld worden vrijgemaakt, zegt hij, en dat moet effectiever besteed worden.

Europa ook

Het rapport laat ook zien dat in de 21ste eeuw het aantal mensen dat beschikking heeft over basisgezondheidszorg, is toegenomen. Het gaat dan bijvoorbeeld om vaccinatie, gezinsplanning, behandeling van hiv en malariapreventie. Ook belanden er nu minder mensen in extreme armoede dan rond de eeuwwisseling.

De vooruitgang is echter ongelijk verdeeld. Met name in Afrika ten zuiden van de Sahara en Zuid-Azië hapert de basisgezondheidszorg. In andere regio’s zijn vaccinatie en gezinsplanning ruimer beschikbaar, maar leidt gebruik maken van die zorg tot financiële problemen bij gezinnen.

Dit speelt zelfs in meer welvarende regio’s zoals Oost-Azië, Latijns-Amerika en Europa, waar steeds meer mensen minstens 10 procent van hun huishoudbudget kwijt zijn aan zorg.

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 3306   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift