Miljoenen mensen kunnen nu makkelijker drinkwater zonder arseen vinden

De kleur van het sediment dat vrijkomt bij grondboringen, komt overeen met de hoeveelheid arseen in het water. Deze eenvoudige kleurherkenning kan miljoenen mensen helpen om gemakkelijker arseenvrij water te vinden.

Thyme28 (CC BY-SA.0)

Arseen is een mineraal element dat in het drinkwater sijpelt door natuurlijke afzettingen in de aarde of via agrarische en industriële activiteiten.

In Zuid-Azië is het arseen in het drinkwater vaak van natuurlijke oorsprong. Het is in de loop van 250 miljoen jaar uitgesleten uit de Himalaya en afgezet als sediment in de delta die gevormd wordt door de twee grote Himalayarivieren, de Ganges en de Brahmaputra, maar onder meer ook in de bijna 5000 kilometer lange Mekongrivier.

Schaal van vier kleuren

Omdat arseen kleur- en geurloos is, is het moeilijk te detecteren.

“Het geheim van het vinden van veilig water ligt in de kleur van het sediment verkregen uit de boringen”, zegt Prosun Bhattacharya van het KTH Royal Institute of Technology in Stockholm, de coördinator van de KTH Internationale Onderzoeksgroep rond drinkwater.

Die kleur correleert met de concentratie van arseen in het water. Een eenvoudige schaal van vier kleuren kan waterzoekers nu verwittigen over de aanwezigheid van arseen in het water en hen op een eenvoudige wijze helpen om te boren tot aan de veilige lagen in de ondergrond als ze waterputten installeren.

Massavergiftiging

De nieuwe methode kan miljoenen mensen helpen om arseenvrij drinkwater te tappen. Vooral Bengalezen, die het meest van alle Aziaten zijn blootgesteld aan arseenrijk drinkwater zouden gebaat zijn met deze goedkope en relatief eenvoudige methode om het schadelijke element in hun drinkwater te kunnen spotten.

De blootstelling aan arseen in Bangladesh werd in de jaren 1990 als de grootste massavergiftiging in de geschiedenis omschreven. De waterputten die toen goedbedoeld werden geïnstalleerd om de bevolking weg te houden van het vervuilde oppervlaktewater, waren verantwoordelijk voor duizenden doden.

De veilige maar dure methode om water te tappen die nu gebruikt wordt, vergt diepe boringen tot 250 meter diepte. Met deze oplossing zijn arseenvrije waterniveaus te vinden die veel minder diep zitten en daarom een stuk goedkoper uitkomen.

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 3181   proMO*’s steunen ons vandaag al. 

Word proMO* of Doe een gift