Minder vlees eten stopt resistentie tegen antibiotica

Nieuws

Minder vlees eten stopt resistentie tegen antibiotica

Minder vlees eten stopt resistentie tegen antibiotica
Minder vlees eten stopt resistentie tegen antibiotica

IPS

17 oktober 2017

Volgens een internationale studie naar het gebruik van antibiotica in diervoeder vermindert een beperking van de vleesconsumptie tot 40 gram per dag antibiotica-resistentie aanzienlijk.

cvc_2k (CC BY-NC 2.0)

cvc_2k (CC BY-NC 2.0)​

Het verminderen van de consumptie van vlees is een van de drie strategieën die het internationale team van wetenschappers aanbevelen om het probleem van de stijgende antibioticaresistentie aan te pakken. Dat probleem komt in belangrijke mate voort uit een overvloedig gebruik van antibiotica in de veeteelt, stellen ze.

In hun studie, die verschenen is in het wetenschappelijke tijdschrift Science, adviseren de wetenschappers eveneens een plafond op het gebruik van antibiotica en heffingen voor inkopers van antibiotica voor gebruik in de veeteelt. De wetenschappers redeneren dat een hogere prijs het excessieve gebruik kan ontmoedigen.

80 procent antibiotica voor dieren

Ongeveer 80 procent van alle antibiotica wordt ingenomen door boerderijdieren. Die antibiotica worden doorgaans toegediend via het voer of via injecties met een lage dosis. De bedoeling ervan is om de voedingswaarde te verbeteren en de hygiëne onder de dieren te verhogen. Maar deze manier van werken maakt van deze boerderijdieren een belangrijke oorzaak van de heersende antibiotica-resistentie, zegt de studie.

Europa is voorstander van regelgeving die het toedienen van antibiotica limiteert en de Wereldbank ziet heil in een verplichte ‘gebruikersvergoeding’ voor wie antibiotica voor boerderijdieren aankoopt.

In september 2016 benadrukte de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties de noodzaak van een beperking van het gebruik van antibiotica in dierenbedrijven. Het wereldwijde verbruik van antibiotica door dieren die bestemd zijn voor menselijke consumptie, was goed voor 131.109 ton in 2013. Naar schatting zal dat in 2030 gestegen zijn tot 200.235 ton.

40 gram per dag

Volgens Ramanan Laxminarayan van het Center for Disease Dynamics, Economics & Policy, een van de auteurs van de studie, moeten we deze cijfers zeer ernstig nemen, al wijst hij erop dat sommige landen al moeite doen om het buitensporige gebruik van antibiotica in de veesector te stoppen.

China, de grootste consument van antibiotica in de landbouwsector, heeft zijn burgers geadviseerd om het vleesverbruik te beperken tot 40 à 70 gram per persoon per dag of ongeveer de helft van het huidige verbruik. Ter vergelijking: Amerikanen consumeren gemakkelijk 260 gram vlees per persoon per dag.

Europa is voorstander van regelgeving die het toedienen van antibiotica limiteert en de Wereldbank ziet heil in een verplichte ‘gebruikersvergoeding’ voor wie antibiotica voor boerderijdieren aankoopt.

Volgens de studie zou een beperking van de vleesconsumptie tot 40 gram per persoon per dag kunnen leiden tot een vermindering met 66 procent van het gebruik van antimicrobiële stoffen (een groep van drie soorten geneesmiddelen waarvan antibiotica er een is) in dierenbedrijven.

Het opleggen van een plafond op het gebruik van deze geneesmiddelen zou leiden tot een vermindering van 64 procent. De strategie van de gebruikersvergoeding kan het gebruik met 30 procent verminderen.

Indonesië

‘We ontdekten dat een combinatie van deze drie strategieën het gebruik van antimicrobiële stoffen in dierenbedrijven met 80 procent kan verminderen’, zegt Laxminarayan. ‘Ik denk dat de traagheid nu onze grootste uitdaging is. Mensen zullen immers pas overschakelen op deze strategieën als de situatie inzake resistentie echt erg wordt.’

Riana Arief, directeur van het Centrum voor Veterinaire Analytische Studies in Indonesië, wijst op de recente regelgeving van het Indonesische ministerie van landbouw die het gebruik van antibiotica als toevoegingsmiddel in veevoeder verbiedt. ‘Een gecontroleerd gebruik van antibiotica is mogelijk met regelgeving, strenge opvolging en toezicht’, zegt ze.

Arief denkt echter dat het beperken van vleesverbruik en een gebruikerstaks niet zullen werken in landen met een laag vleesverbruik per inwoner, zoals Indonesië. De vleesconsumptie in het land ligt nog steeds ver onder de wereldwijde norm en het overheidsbeleid in Indonesië is erop gericht om vleesproductie te stimuleren. Ook zullen kleine veehouders die rekenen op ingevoerde veevoeders, geraakt worden als er een gebruikersvergoeding wordt opgelegd, zegt ze.

Bron: SciDevNet.