Minder vlees tegen klimaatverandering

Nieuws

Minder vlees tegen klimaatverandering

Imke van den Akker

02 oktober 2008

Voor veel Belgen is een lapje vlees dagelijkse kost: we eten jaarlijks zo´n 102 kilo vlees per persoon. Vleesconsumptie is een belangrijke oorzaak van de smeltende ijskappen, zegt de VN-voedselorganisatie. De Britse organisatie Voedsel Klimaat Netwerk beweerde dinsdag een oplossing hiervoor te hebben gevonden.

Het jaarlijkse vleesverbruik op de wereld bedraagt 40 kilo per persoon. De consumptie tussen ontwikkelingslanden en de westerse wereld verschilt echter sterk. Met 120 kilo per persoon per jaar zijn Amerikanen de grootste vleeseters ter wereld. Dat is zes keer meer dan de armste ontwikkelingslanden, waar per persoon maar 20 kilo per jaar verorberd wordt. Tussen vandaag en 2050 wordt een verdubbeling van de wereldwijde consumptie verwacht. Meer vlees eten betekent ook meer vervuilende stoffen in lucht, water en aarde. Grote gevolgen voor het klimaat dus.

Verminderen

Om de strijd met de klimaatveranderingen aan te gaan, moeten de rijke landen hun eetgedrag flink aanpassen. Vooral de vleesconsumptie moet worden verminderd. Volgens de Britse onderzoekers betekent dat maximaal vier avonden per week een kleine portie vlees. Ook mag men hooguit één liter melk per week drinken en veel minder alcohol, snoep en chocolade. Door te bezuinigen op vlees kan alleen in Groot-Brittannië al acht procent minder broeikasgas uitgestoten worden, stelt het netwerk.

Boskap

Wat een Belg gemiddeld per dag eet aan vlees is veel meer dan wat het lichaam nodig heeft. Bovendien is de milieu-impact van de vleesproductie groot. In de landen in het Zuiden maken grote stukken oerwoud plaats voor immense weilanden en grootschalige landbouwbedrijven. De gehele wereldbevolking eet jaarlijks een bos ter grootte van België van de kaart. Doordat het woud verdwijnt, wordt de CO2-opname minder. Ook slorpt de productie van een stukje vlees veel drinkwater op en dragen lange transportafstanden ook niet bepaald bij tot een beter milieu.

Broeikasgassen

De Verenigde Naties riepen eerder al op tot vermindering van vleesconsumptie om klimaatverandering tegen te gaan. De veestapel neemt wereldwijd achttien procent van de uitstoot van broeikasgassen voor haar rekening. Ter vergelijking: transport is ‘slechts’ verantwoordelijk voor dertien procent van het totaal. Met de vermindering van vleesconsumptie valt dus veel te winnen.