Mini-ministertop WHO wordt hoogtepunt Wereld Economisch Forum

Nieuws

Mini-ministertop WHO wordt hoogtepunt Wereld Economisch Forum

Gustavo Capdevila

20 januari 2004

Handel wordt het centrale thema van het Wereld Economisch Forum (WEF) dat morgen (woensdag) in het Zwitserse Davos begint. De handelsministers van een 20-tal belangrijke leden van de Wereldhandelsorganisatie (WHO) zullen er vrijdag proberen de onderhandelingen over een verdere vrijmaking van de internationale handel uit het slop te halen.

De Zwitserse president Joseph Deiss, die tegelijk minister van Economie is, heeft er vertrouwen in dat de mini-ministertop van de WHO in Davos een doorbraak kan forceren. De nieuwe onderhandelingsronde van de WHO over de wereldhandel werd opgestart in november 2001 in Doha, belandde in een sukkelstraatje door de grote tegenstellingen tussen de industrie- en de ontwikkelingslanden en liep vorig jaar in september helemaal vast tijdens de ministerconferentie van de WHO in Cancún.

Maar intussen zit er toch weer wat beweging in de zaak. De Amerikaanse handelsvertegenwoordiger Robert Zoellick heeft alle WHO-leden een brief gestuurd waarin hij het belang onderstreept van vooruitgang in de onderhandelingen over de liberalisering van de handel in landbouwproducten om de gesprekken over alle overige thema’s weer vlot te trekken. De Doharonde gaat ook over de handel in industriële goederen en diensten, het recht van arme landen op een speciale en bevoorrechte behandeling en uiterst omstreden thema’s als de bescherming van investeringen, mededingingsregels, handelsbevorderende maatregelen en overheidsaankopen. De landbouwhandel was één van de onderwerpen waarover Noord en Zuid het in Cancún absoluut niet eens raakten.

De reacties op de brief van Zoellick die maandag loskwamen, zijn voorzichtig positief, al lieten sommige ontwikkelingslanden verstaan dat de tekst in de lijn ligt van het gezamenlijke voorstel over de landbouwhandel van de VS en de EU dat door een alliantie van arme landen in Cancún getorpedeerd werd.

De Cairnsgroep, een samenwerkingsverband van 17 landen die veel landbouwproducten exporteren, toonde zich verheugd over het signaal dat de VS zich dit jaar willen blijven inzetten voor de onderhandelingen over het landbouwdossier. De Cairnslanden (Argentinië, Australië, Bolivia, Brazilië, Canada, Chili, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Indonesië, Maleisië, Nieuw-Zeeland, Paraguay, de Filipijnen, Zuid-Afrika, Thailand en Uruguay) zeggen dat ze Zoellicks overtuiging delen dat de onderhandelingen alleen kunnen slagen als er een einddatum wordt vastgelegd voor de afschaffing van exportsubsidies. Met die forse subsidies verschaffen de VS en de EU hun boeren nu concurrentievoordelen. Maar de Cairnsgroep vindt dat ook de binnenlandse steunmaatregelen en alle importbeperkingen moeten worden weggewerkt waarmee de industrielanden hun landbouwsector afschermen.

De G20, een groep van ontwikkelingslanden die geleid wordt door Brazilië en waarin verder vooral Argentinië, China, India en Zuid-Afrika doorwegen, had ook lof voor het Amerikaanse initiatief, al is het nog even wachten op een echte inhoudelijke reactie van het blok.

De twee groepen deden er het zwijgen toe over het verrassende voorstel van Zoellick om als opvolger van de Uruguayaan Carlos Pérez del Castillo als voorzitter van de Algemene Raad van de WHO weer een vertegenwoordiger uit een ontwikkelingsland te kiezen. Eigenlijk is het nu de beurt aan de industrielanden om de voorzitter aan te duiden van het belangrijke beslissingsorgaan van de organisatie. Zoellick pleit ervoor dit principe opzij te schuiven gelet op het feit dat ontwikkeling de belangrijkste invalshoek is - of zou horen te zijn - van de huidige onderhandelingsronde. Volgens bronnen binnen de WHO blijft de steun voor dat voorstel uit omdat het gezien wordt als een poging tot samenzwering of een zet van de VS om de kansen van de Japanse kandidaat voor de functie, Shotaro Oshima, te kelderen.

Pérez del Castillo, de huidige voorzitter van de Algemene Raad, blijft intussen sceptisch over de kansen om de onderhandelingsronde weer op de sporen te zetten. Volgens hem tonen de verschillende kampen weinig bereidheid om compromissen te sluiten.

Het Wereld Economisch Forum, dat woensdag begint en tot zondag duurt, buigt zich ook nog over andere actuele onderwerpen. De economische vooruitzichten en de veiligheidssituatie in de wereld zijn de twee andere hoofdthema’s van de traditionele bijeenkomst van toppolitici, bedrijfsleiders, topfiguren uit de grote financiële instellingen en invloedrijke economen.