Minstens 8000 Syrische soldaten aan Libanese grens

Nieuws

Minstens 8000 Syrische soldaten aan Libanese grens

Johan Denis

25 september 2008

Syrië heeft duizenden speciale strijdkrachten samengebracht aan de grens met Libanon. Damascus beweert dat ze daar zijn om de grenssmokkel tegen te gaan. In Beiroet is men er allerminst gerust in en vrezen sommigen voor een inval van de Syrische troepen.

Libanese media schrijven dat tussen 8000 en 10.000 Syrische strijdkrachten stellingen hebben ingenomen aan de heuvels van de Kabir, de grensrivier die Libanon van Syrië scheidt. Het samentroepen van de strijdkrachten volgt op maandenlange confrontaties in de Noord-Libanese stad Tripoli. De soennieten, die er de meerderheid vormen, nemen het op tegen de Alawieten, een afsplitsing van de shia-islam.
Die minderheid van Alawieten staat op goede voet met het Syrische regime. Alhoewel de Alawieten in Syrië ook slechts ongeveer 12 procent van de bevolking vormen, hebben ze wel de topposities binnen leger en veiligheidsdiensten in handen.

Rusland en Georgië

Vorige maand nog zei president Bashar Assad, ook een Alawiet, dat hij zijn Libanese ambtsgenoot Michel Suleiman had gewaarschuwd voor het probleem van extremisme in het noorden van zijn land. Hij voegde eraan toe dat Libanon zonder troepen te sturen het probleem niet zou oplossen. Velen in Libanon reageerden toen furieus en beschouwen dit als een inmenging in de interne aangelegenheden.
Assad vergeleek de relatie tussen Syrië en Libanon met die tussen Rusland en Georgië. Die uitspraken deden in Beiroet vermoeden dat Syrië zijn troepen de grens over zou sturen om de Alawietische minderheid te beschermen tegen soennitische militanten.
Momenteel zijn duidelijk tenten van het Syrische leger zichtbaar vanuit Libanese dorpen. Het is volgens de plaatselijke bevolking zelfs gevaarlijk geworden om de grensrivier te benaderen. Enkele dagen geleden werd het vuur geopend op een herder die te dicht kwam.
Sommige Libanese militaire bronnen melden dat het aantal soldaten overdreven is door de pers en dat Damascus de Libanese regering de manoevers gemeld heeft. Ze zijn, zo klinkt het,  onderdeel van een operatie om de grenssmokkel te reduceren.

Diplomatieke schade

Smokkel heeft inderdaad lange tijd voor een inkomen gezorgd voor de verarmde plaatselijke bevolking. Het belang ervan is evenwel afgenomen nadat er vorig jaar een VN-veiligheidsmacht geïnstalleerd is.  
Misschien heeft deze troepenverplaatsing te maken met de besprekingen die verleden maand in Damascus plaatsvonden tussen Syrië, Qatar, Turkije en Frankrijk. Een betere bewaking van de Syrische grenzen zou (wapen)smokkel kunnen controleren. Op die manier is het misschien eerder een teken van goede wil.
Elias Hanna, een generaal op rust die politieke wetenschappen doceert in Libanon, beklemtoonde ook het belang van de hoeveelheid soldaten. “Tienduizend speciale eenheden in de openbaarheid stationeren? Het was duidelijk een boodschap.” Op de vraag welke die boodschap was klonk het: “Het is te vroeg daarop te antwoorden.”
Sommigen vinden dat deze ontwikkeling de recente diplomatieke inspanningen om Syrië uit zijn internationaal isolement te halen teniet doet en trekken nu al conclusies. “Ik denk dat deze zet een misrekening is die hen enkel kan schaden,” zei een Europees diplomaat in Beiroet aan een correspondent.