Misbruik van ouderen toenemend probleem

Nieuws

Misbruik van ouderen toenemend probleem

Misbruik van ouderen toenemend probleem
Misbruik van ouderen toenemend probleem

IPS

02 oktober 2015

Volgens cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) krijgt 1 op 10 ouderen elke maand  te maken met een vorm van misbruik. De WHO spreekt van een belangrijk en groeiend gezondheidsprobleem omdat de vergrijzing zal verdubbelen tegen 2050.

Misbruik van ouderen wordt gedefinieerd als een eenmalige of herhaaldelijke handeling, of net een gebrek aan gepaste handelingen, binnen een relatie die gebouwd zou moeten zijn op vertrouwen.

Het resultaat is dat de oudere persoon ongemak, lichamelijke of geestelijke schade ondervindt.

Misbruik van ouderen is een type van geweld dat algemeen wordt beschouwd als een misbruik van de mensenrechten. Het creëert volgens de WHO een belangrijk gezondheidsprobleem.

Het totaal aantal mensen van 60 jaar of ouder zal meer dan verdubbelen tegen 2050.

Ondanks het feit dat er weinig informatie is over de draagwijdte van oudermisbruik, met name in ontwikkelingslanden, gaat de WHO er na onderzoek van uit dat wereldwijd 1 op 10 ouderen elke maand te maken krijgt met misbruik, en noemt het cijfer waarschijnlijk zelfs een onderschatting.

Misbruik zou volgens de WHO meer voorkomen bij mensen die in instellingen leven, dan ouderen die worden opgenomen in de gemeenschap.

De meest voorkomende vormen van misbruik in hoge- en middeninkomenslanden zijn financieel misbruik en psychologisch misbruik, gevolgd door (emotionele) verwaarlozing en fysiek misbruik zoals het onvoldoende toedienen van de juiste verzorging of medicatie, en geweld.

Verwacht wordt dat het aantal ouderen die te maken krijgen met verwaarlozing en misbruik nog zal stijgen gezien de algemene trend van de vergrijzing in veel landen. Het totaal aantal mensen van 60 jaar of ouder zal meer dan verdubbelen van 900 miljoen in 2015 naar 2 miljard in 2050.