MO* scoort goed in publieksonderzoek

Nieuws

MO* scoort goed in publieksonderzoek

14 december 2007

Op 13 december stelde 11.11.11 de resultaten voor van een enquête die peilde naar het maatschappelijk draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking. De koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging liet ook nagaan hoe goed MO* in Vlaanderen gekend is en gelezen wordt. Zeer goed, zo blijkt.

Uit de enquête, die voor de derde maal werd afgenomen door het Hoger Instituut voor de Arbeid (HIVA), blijkt dat vandaag 17,5 procent van de volwassen Vlamingen MO* kent. In 2004 was dat 11,5 procent. Verder zegt de enquête dat 18 procent van de mensen die MO* kennen het maandblad altijd tot vaak lezen; 27,5 procent soms en 25,7 procent doet dat zelden. 
Met een volwassen populatie van 4.763.069 Vlamingen, betekenen die cijfers dat

  • 833.537 Vlamingen MO* kennen (in 2004: 550.743)

  • 379.259 Vlamingen MO* altijd tot soms lezen (in 2004: 255.545)

  • 593.478 Vlamingen MO* altijd tot zelden lezen (in 2004: 410.854)

Deze cijfers zijn een opsteker voor MO*, dat op 18 december zijn vijfjarig bestaan viert en op 19 december een speciaal verjaardagsnummer uitbrengt.
Ook het draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking groeit blijkbaar nog steeds. De helft van de respondenten wil de hulp zien stijgen. De grote meerderheid van de Vlamingen onderkent ook de verantwoordelijkheid van het Noorden in de alarmerende kloof tussen arm en rijk. De bekendheid van 11.11.11 is  intussen op vier jaar tijd gestegen van 41,5 naar 63,7 %.
Op het vlak van de kennis van de mondiale verhoudingen kan nog een en ander verbeteren, blijkt. Wel kan ondertussen 16 % van de mensen vertellen waar de Millenniumdoelstellingen op slaan. Enkele jaren geleden was dit nog slechts 5%. Voor 11.11.11 is deze vaststelling alvast een aansporing om haar initiatieven op vlak van educatie en sensibilisering met vereende krachten verder te zetten. Een goede ontwikkelingssamenwerking is immers onmogelijk zonder een groot draagvlak van geïnformeerde burgers die het gevoerde beleid kritisch volgen.
Uit het onderzoek bleek verder, wanneer gevraagd naar de organisaties van ontwikkelingssamenwerking die ze kennen, dat de grote ngo’s gestegen zijn in bekendheid. Vooral Artsen Zonder Grenzen, Broederlijk Delen en 11.11.11 zijn bekend met cijfers van resp. 34,6%, 27% en 63,7%.