Moebarak-aanhangers ondermijnen Egyptische revolutie

Nieuws

Moebarak-aanhangers ondermijnen Egyptische revolutie

Adam Morrow en Khaled Moussa Al-Omrani

01 mei 2011

Twee maanden na het aftreden van de Egyptische president Moebarak, waarschuwen politici en analisten voor "tegenrevolutionaire elementen" die achter de schermen de Egyptische transitie naar democratie tegenwerken.

“Deze elementen proberen consistent de verworvenheden van na 25 januari terug te draaien, door angst te zaaien en onenigheid tussen bepaalde groepen in de samenleving te veroorzaken”, zegt Essam al-Arian, woordvoerder van de Egyptische Moslimbroederschap.
 
In de eerste dagen na de opstand die achttien dagen duurde, gebruikte het regime van Moebarak de uitgebreide staatsmediamachine om valse berichten over moord en chaos te verspreiden, in een poging daarmee de revolutie in diskrediet te brengen. Het ging zelfs zover dat daarvoor veroordeelde criminelen werden vrijgelaten uit de gevangenis.

Moebarak, die in februari de macht overdroeg aan het leger, staat nu onder huisarrest. Zijn regerende Nationale Democratische Partij is opgeheven. Desondanks wijzen veel politieke waarnemers op de “restanten van het oude regime” die er alles aan doen om de status quo van het Moebarak-tijdperk in stand te houden.

Christenen en moslims

“De tegenrevolutie wordt aangestuurd door mensen die in het oude regime macht hadden, inclusief mensen uit de veiligheidsdiensten, zakenlieden met politieke connecties en ingehuurde gangsters”, zegt Diaa Rashwan, plaatsvervangend directeur van het Al-Ahram Centrum voor Politieke en Strategische Studies in Cairo.

In een poging de nationale eenheid te ondermijnen - een essentiële factor voor het succes van de revolutie - proberen deze mensen volgens waarnemers sektarische conflicten aan te zwengelen, vooral tussen moslims en de christelijke minderheid in het land.

Op 4 mei berichtten sommige kranten dat enkele christenen waren omgekomen nadat een kerk in het district Atfeeh in het zuiden van Cairo door moslims in brand was gestoken. Hoewel de berichten later sterk overdreven bleken, leidde de berichtgeving tot gewelddadige confrontaties waarbij dertien mensen - christenen en moslims - omkwamen.
 
“De berichten in de media over de kerk in Atfeeh waren gebaseerd op geruchten en overdrijving en bedoeld om een sektarisch conflict uit te lokken”, verklaarde Ammar Ali Hassan, directeur van het Centre for Middle East Studies in Cairo, naar aanleiding van de incidenten tegenover plaatselijke media. Volgens Hassan zaten mensen uit het inmiddels opgeheven veiligheidsapparaat van Moebarak achter het incident.

Aanslagen op soefiheiligdommen

Al voordat het regime van Moebarak ten val kwam, bestonden er verdenkingen dat het onrust stookte voor politieke doeleinden. In de eerste week van februari kwam er informatie naar buiten die erop wees dat de staatsveiligheidsdienst een rol had gespeeld bij de aanslag op een kerk in Alexandrië op nieuwjaarsdag. Vertegenwoordigers van het regime beweerden aanvankelijk dat de aanslag - waarbij 24 mensen omkwamen - het werk was van Al-Qaeda. Later stelden ze dat Palestijnse groepen er verantwoordelijk voor waren.

In de afgelopen weken was er sprake van een niet eerder vertoonde reeks aanvallen op religieuze plaatsen van Egyptische islamitische soefi-gemeenschap. Hoewel de Egyptische kranten al snel met de beschuldigende vinger naar de ultraconservatieve salafistische beweging wezen, is daar tot nu toe weinig tot geen bewijs voor gevonden. Salafistische leiders ontkennen stellig betrokkenheid bij de aanslagen. Zij zeggen dat de media proberen de spanningen tussen beide groepen op te drijven.

Magdi Hussein, secretaris-generaal van de Islamitische Arbeiderspartij (die zelf geen salafist is), wijst in het bijzonder op een recente aanslag op een soefiheiligdom in Qalyoub in het noorden van Cairo. “Hoewel de aanslag in de media werd toegeschreven aan salafisten, is uit politieonderzoek gebleken dat de daders ingehuurde criminelen waren zonder religieuze banden”, zegt hij.