Mogelijk uitstel kernuitstap botst op protest

Nieuws

Mogelijk uitstel kernuitstap botst op protest

Mogelijk uitstel kernuitstap botst op protest
Mogelijk uitstel kernuitstap botst op protest

Minister van Energie Paul Magnette stelt de ministerraad vandaag voor om de kerncentrales in ons land tien jaar langer open te houden. Het protest blijft niet uit: milieubeweging Greenpeace heeft een filmpje op YouTube geplaatst waarin premier Van Rompuy figureert en zich verontschuldigt voor het langer openhouden van de centrales.

Ironisch genoeg verschijnt naast het filmpje op YouTube een advertentie van het Nucleair Forum, een organisatie die ondernemingen en instellingen groepeert die zich in Belgie inzetten voor vreedzame en burgerlijke toepassingen van kernenergie, met als boodschap: ‘Kernenergie. Al eens goed over nagedacht?’ De advertenties op YouTube worden automatisch gegenereerd door Google.
Het openhouden van de kerncentrales zou de Belgische regering de komende jaren enkele miljarden euro’s opbrengen. ‘De regering heeft haast en wil het geld nog gebruiken om het gat in de begroting te dichten, niet bepaald een sterke onderhandelingspositie’, vindt Greenpeace.

Politiek protest

Tinne Van der Straeten, federaal parlementslid voor Groen!, zegt dat de regering terugkeert naar het verleden in plaats van te kiezen voor de toekomst. ‘Ons land is op 1 vlak alvast innovatief. Nergens in de wereld staan zo’n oude kerncentrales als in België’, zegt Van der Straeten.
Bruno Tobback en Cathy Plasman van sp.a vinden dat de regering de positie van Electrabel enkel maar versterkt door de kerncentrales langer open te houden. ‘Dat is een onverstandige beslissing met niks dan nadelen’, zegt Tobback.

Juridische onzekerheid

Door de kernuitstapwet van 2003 zouden de oudste kerncentrales (Doel I, Doel II en Tihange I) van het land al in 2015 de deuren moeten sluiten, maar er bleef een achterpoortje: indien de bevoorradingszekerheid in het gedrang zou komen, konden de centrales langer openblijven.
Maar het weekblad Knack schrijft vandaag dat het langer openhouden van de centrales niet zo eenvoudig is. Het blad citeert daarvoor uit een rapport van het Brusselse advocatenkantoor Stibbe, dat advies uitbracht tijdens de mislukte regeringsformatie in de zomer van 2007: ‘De mogelijkheid om een paragraaf in de wet in te roepen die bepaalt dat de sluiting mag worden heroverwogen als de bevoorradingszekerheid inzake elektriciteit bedreigd wordt én er sprake is van overmacht, vormt een te smalle basis om de kerncentrale open te houden.’